Kandidatenlijsten Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

De geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 is vastgesteld.

Op vrijdag 3 februari 2023 werd om 17.00 uur een openbare zitting  gehouden. 

Tijdens de zitting werd beslist over: 

  • De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; 
  • Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; 
  • Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke partij; 
  • De nummering van de ingeleverde kandidatenlijsten. 

Bekijk het proces-verbaal van de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezing.  Hierin zijn de volledige kandidatenlijsten te vinden.