Reconstructie Tongerseweg

Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met reconstructie van de Tongerseweg (van de Javastraat tot aan de grens). Met deze reconstructie willen we het woon- en leefklimaat voor bewoners aan de Tongerseweg verbeteren. Vanaf augustus 2021 heeft Van de Kreeke Wegenbouw NV hard gewerkt aan de weg. In de week van 16 mei 2022 zijn de laatste klussen afgerond. Sinds vrijdagmiddag 20 mei 2022 zijn de Tongerseweg én het kruispunt met de Javastraat weer open.

Indeling en snelheid

Op een aantal punten is de weg anders ingericht dan voor de reconstructie. Dit doen we om het voor voetgangers en fietsers veiliger en beter te maken. Tussen de Felix Bockenstraat en het Droogdal geldt voortaan een maximumsnelheid van 30 km/uur. Onder de hele weg ligt een nieuwe fundering, waardoor trillingen sterk verminderen. De blokken langs de rijbaan zijn vervangen door doorlopende schuine banden. Ook dit zorgt voor een afname van trillingen. Ook is er een vlakke laag nieuw asfalt aangebracht.

Met deze reconstructie is de basis gelegd voor een veilige weg. We gaan ervan uit dat weggebruikers hun gedrag aanpassen en rekening houden met elkaar. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor een veilige situatie op de weg en het woon- en leefklimaat voor bewoners aan de Tongerseweg verbeteren.

Parkeren

De Tongerseweg heeft een andere indeling en nieuwe parkeervakken. De parkeervakken zijn de vakken met kinderkoppen/ grote keien. Soms liggen de parkeervakken naast de weg en soms liggen de parkeervakken direct naast de huizen.

De rode bestrating is fietspad én wandelpad. Er mag daar dus niet geparkeerd worden. We snappen dat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Maar soms worden er auto’s geparkeerd voor inritten van bewoners of op het fietspad. Voor bewoners geeft dat overlast en voor fietsers ontstaan gevaarlijke situaties, doordat ze moeten uitwijken naar de rijbaan. We vragen iedereen erop te letten alleen te parkeren in de parkeervakken. Met uw hulp houden we de Tongerseweg voor iedereen een veilige en prettige plek.

poster met afbeeldingen van goed- en foutgeparkeerde auto's op Tongerseweg en tekst Let op waar u parkeert: fout, goed

Bekijk de afbeelding in groter formaat

Evaluatie

De effecten van de reconstructie worden geëvalueerd. Dit doen we door tellingen, metingen, enquêtes, interviews en analyses. In 2021 is de situatie voor reconstructie onderzocht. Dit jaar vindt de 1e nameting plaats. In 2023 volgt een 2e nameting. De resultaten worden aan het eind van 2022 en 2023 openbaar gemaakt.

Het ontwerp

Wilt u meer weten over het ontwerp, de besluiten en het proces? Kijk dan op Agenda van de Raadsavond  (agendapunt 10: reconstructie Tongerseweg).

Planning

  • Voorjaar/zomer 2022: metingen en peilingen voor de evaluatie
  • Voorjaar/zomer 2023: metingen en peilingen voor de evaluatie