Reconstructie Tongerseweg

Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met reconstructie van de Tongerseweg (van de Javastraat tot aan de grens). Met deze reconstructie willen we het woon- en leefklimaat voor bewoners aan de Tongerseweg verbeteren. Dit doen we door het verminderen van de overlast van het vrachtverkeer. En we passen meteen de inrichting van de weg aan, om voor voetgangers en fietsers een veiligere en betere situatie te realiseren. Er komt een nieuwe fundering, waardoor trillingen sterk verminderen. Ook wordt er een vlakke laag nieuw asfalt aangebracht.

Uitvoering vanaf 19 juli 2021

Maandag 19 juli 2021 zijn de voorbereidingen gestart. Vanaf 16 augustus wordt een waterbuffer aangelegd bij de Winterslag. Vanaf 31 augustus begint het werk aan de weg zelf. De Tongerseweg wordt vanaf maandag 30 augustus afgesloten vanaf de Belgische grens tot aan het kruispunt met de Javastraat. Het werk duurt tot het einde van het jaar.

Tongerseweg afgesloten vanaf 30 augustus

De Tongerseweg wordt vanaf maandag 30 augustus helemaal afgesloten vanaf het kruispunt met de Javastraat tot aan de Belgische grens. Doorrijden naar België kan niet. Vrachtverkeer en landbouwverkeer richting Tongeren wordt omgeleid via de Via Regia, de N78 of door Veldwezelt. Bestemmingsverkeer (dat zijn alleen bewoners en bezoekers van bedrijven aan de Tongerseweg) kan de Tongerseweg bereiken via de Maconlaan. De Tongerseweg is eenrichtingsverkeer voor dit bestemmingsverkeer vanaf de Maconlaan tot aan de grens. Via de Diependaalweg kan het verkeer terug Wolder inrijden. Deze omleiding duurt tot 24 december. De omleidingen staan vanaf half augustus met borden op straat aangegeven. Het kruispunt Javastraat blijft open voor verkeer uit de Javastraat richting de Aramislaan en omgekeerd. Verkeer uit beide straten kan ook richting het Tongerseplein rijden.

Blijf op de hoogte

We geven updates via de gemeentelijke nieuwsbrief. Daar kunt u zich op abonneren. U kunt ook de BouwApp downloaden. Dit kan via de App Store of via Google Play door te zoeken op BouwApp. Deze app heeft een gele helm als kenmerkend icoon.  Na het installeren van de BouwApp zoekt u naar 'Tongerseweg' en klikt op volgen. Dan ontvangt u de recentste updates. Ook komen er video’s en foto’s van de werkzaamheden in te staan.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u die stellen aan Petra Smeets. Zij is omgevingsmanager bij Van de Kreeke Wegenbouw NV. U kunt haar mailen via tongerseweg [at] vandekreeke.eu 

Inloopuurtje

Vanaf september is er elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur een inloopuurtje in De Greune Zaol (Tongerseweg 336).

Kruispunt Tongerseweg - Javastraat

Aan het eind van dit jaar wordt ook het kruispunt Tongerseweg – Javastraat aangepakt. De verkeerslichten op dit kruispunt zijn verouderd en worden vervangen. De indeling van de rijstroken verandert dan ook. Verkeer op de Tongerseweg dat richting België rijdt, rijdt voortaan met het linksafslaande verkeer mee in plaats van met het rechtsafslaande verkeer. Door deze aanpassing krijgen fietsers meer groen licht, dus hoeven ze minder lang te wachten. Ook wordt de wachtrij auto’s op de Tongerseweg korter, waardoor er mindere hinder is voor omwonenden.

Het ontwerp

Wilt u meer weten over het ontwerp, de besluiten en het proces? Kijk dan op Agenda van de Raadsavond  (agendapunt 10: reconstructie Tongerseweg).

Planning

  • Vanaf 19 juli 2021: bomenkap en verwijderen boomstronken
  • Vanaf 19 juli 2021 tot september: start voorbereidende werkzaamheden Van de Kreeke Wegenbouw
  • Vanaf 30 augustus tot eind 2021: uitvoering.
  • Voorjaar 2022: evaluatie met bewonerswerkgroep
Zes impressies Tongerseweg
Impressies Tongerseweg