Reconstructie Tongerseweg

Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met reconstructie van de Tongerseweg (van de Javastraat tot aan de grens). Met deze reconstructie willen we de overlast van het vrachtverkeer verminderen.

Aanpassen inrichting

Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van de Tongerseweg tussen de Javastraat en de grens in slechte staat is. Ook moest de afgelopen jaren na iedere winter het asfalt van de bovenlaag gerepareerd worden. Bij de reconstructie wordt de volledige fundering onder de rijbaan vervangen. Hierdoor maakt de reconstructie het mogelijk de inrichting van uw weg aan te passen, en daarmee voor voetgangers en fietsers een betere situatie te realiseren.

Digitale kaart

De digitale kaart is onderdeel van het ontwerpproces voor de reconstructie van de Tongerseweg. Tot 10 november 2019 kon u reageren. Ga direct naar de kaart.

Planning

  • 2019: Verkeersmonitor (tweejaarlijkse update)
  • oktober 2019: Besluitvorming in gemeenteraad
  • oktober/november 2019: Start ontwerpproces met digitale kaart
  • 4 november 2019: Inspiratiebijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden (presentatie inspiratiesessie)
  • 2019/2020: Uitwerking ontwerp reconstructie Tongerseweg
  • 2020: Besluitvorming in gemeenteraad
  • 2020/2021: Uitvoering reconstructie