Reconstructie Tongerseweg

Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met reconstructie van de Tongerseweg (van de Javastraat tot aan de grens). Met deze reconstructie willen we de overlast van het vrachtverkeer verminderen. De fundering onder de rijbaan wordt vervangen en opnieuw opgebouwd, waardoor trillingen sterk verminderen. Ook wordt er een vlakke laag stil asfalt aangebracht. En we kunnen meteen de inrichting van de weg aanpassen, en daarmee voor voetgangers en fietsers een betere situatie te realiseren.

Op 4 november 2019 was er een informatiebijeenkomst in de Harmoniezaal aan de Tongerseweg. Daarna is er met buurtbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroepen een klankbordgroep en een werkgroep gevormd. In het ontwerpproces vanaf november 2019 zijn verschillende varianten onderzocht. Vervolgens is eind juni 2020 de digitale peiling gestart.

Eén ontwerp

Met de werkgroep van bewoners/ondernemers hebben we vanaf begin september 2020 meerdere bijeenkomsten gehad. Onderzocht is hoe we zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de uitslag van de peiling en de specifieke wensen van de aanwonenden. We wilden één ontwerp overhouden, dat we uitgewerkt aan het college van burgemeester en wethouders én aan de gemeenteraad zullen voorleggen. Dat ontwerp is er nu. Hieronder ziet u een schematische weergave van het ontwerp en enkele impressies.

Schematische weergave Tongerseweg
Zes impressies Tongerseweg
Impressies Tongerseweg

Algemeen

Het profiel is opgebouwd uit het lange historische lint. Dit lint wordt onderbroken door de dorpskern in Wolder en door in totaal zeven oversteeklocaties voor voetgangers. De kern van Wolder krijgt een afwijkende inrichting. Voorgesteld wordt op dit deel de snelheid terug te brengen naar 30 km per uur. Voor voetgangers en fietsers komen drie nieuwe oversteeklocaties bij op de Tongerseweg. Daardoor worden het in totaal 7 oversteeklocaties. Er komt meer ruimte op de middeneilanden om te staan en snel verkeer kan niet meer uitwijken over de fietsstroken. Waar dat mogelijk is, ligt het fietspad achter de bomen en geparkeerde auto’s. Zo zijn de fietser en voetganger zo ver mogelijk verwijderd van het gemotoriseerd verkeer. Waar wenselijk ligt het fietspad direct langs de rijbaan als het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers op die locatie daardoor verbetert.

De bestaande bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de resterende levensduur van de bomen beperkt is. Door nieuwe bomen te planten kunnen we de inrichting van de Tongerseweg zo gunstig mogelijk aanpakken. Dit heeft een positieve invloed op de positie en veiligheid van voetgangers en fietsers. Auto’s kunnen bijvoorbeeld looproutes veel minder blokkeren.

Uitleg over het ontwerp

In onderstaand filmpje ziet u hoe dit ontwerp tot stand is gekomen.

Het ontwerp kunt u ook bekijken via de volgende tekeningen. Er zijn nog een paar wijzigingen geweest sinds oktober. Dit is gebeurd na vragen en suggesties van bewoners. De tekeningen zoals ze hier staan, worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Tekening 1
Tekening 2
Tekening 3
Tekening 4
Tekening 5
Tekening 6
Tekening 7

Vragen en Antwoorden

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden over de Tongerseweg.

Planning

 • 2019: verkeersmonitor (tweejaarlijkse update)
 • oktober 2019: besluitvorming in gemeenteraad
 • oktober/november 2019: start ontwerpproces met digitale kaart
 • 4 november 2019: inspiratiebijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden (presentatie inspiratiesessie)
 • 2019/2020: uitwerking ontwerp reconstructie Tongerseweg
 • Voorjaar 2020: diverse onderzoeken naar bodem, kabels en leidingen, etc. worden op straat uitgevoerd
 • 29 juni – 2 augustus: reactietermijn twee varianten
 • zomer en najaar 2020: overleg met werkgroep
 • zomer en najaar 2020: opstellen definitief ontwerp
 • november 2020: terugkoppeling ontwerp aanwonenden Tongerseweg
 • dinsdag 12 januari 2021 om 18.00 uur stadsronde. Op de website van de gemeenteraad Maastricht vindt u binnenkort alle relevante stukken.
 • dinsdag 26 januari 2021 om 18.00 uur raadsronde. Op de website van de gemeenteraad Maastricht vindt u binnenkort alle relevante stukken.
 • dinsdag 9 februari 2021 om 18.00 uur raadsvergadering. Op de website van de gemeenteraad Maastricht vindt u binnenkort alle relevante stukken. 
 • 2021: uitvoering reconstructie