Reconstructie Tongerseweg

Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met reconstructie van de Tongerseweg (van de Javastraat tot aan de grens). Met deze reconstructie willen we het woon- en leefklimaat voor bewoners aan de Tongerseweg verbeteren. Dit doen we door het verminderen van de overlast van het vrachtverkeer. En we passen meteen de inrichting van de weg aan, om voor voetgangers en fietsers een veiligere en betere situatie te realiseren. Er komt een nieuwe fundering, waardoor trillingen sterk verminderen. Ook wordt er een vlakke laag nieuw asfalt aangebracht.

Aanbesteding en uitvoering

Dit voorjaar wordt dit project aanbesteed. De echte uitvoering begint rond de zomer van 2021 en is gereed rond het einde van het jaar. De uitvoering zal voor overlast zorgen. Omdat de fundering vervangen wordt, zal de weg een tijd slecht of niet bereikbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor bewoners aan de Tongerseweg, maar ook voor de omliggende buurten. De fasering van het werk is nu nog niet bekend. Samen met de aannemer gaan we hiernaar kijken.  Zodra er meer bekend is, leest u dat op deze pagina. Ook zullen we updates geven via de gemeentelijke nieuwsbrief. Daar kunt u zich op abonneren.

Bomenkap in maart 2021

De bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Hierdoor worden fietspaden breder. Ook kunnen auto’s gemakkelijker worden geparkeerd, waardoor ze minder snel voetgangers of fietsers blokkeren. De bomenkap gebeurt in 3 delen. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart worden de bomen op het gedeelte Belgische grens – Tongerseweg 374 gekapt. Dit zijn er ongeveer 30. Er wordt overdag gewerkt vanaf 07.00 uur. Tijdens het verwijderen van de kroon van de bomen blokkeert de aannemer in ieder geval één weghelft. Tijdens het vellen van de stam is de hele Tongerseweg tijdelijk voor maximaal 10 minuten geblokkeerd. Verkeersregelaars leiden verkeer langs de werkzaamheden.

Omdat maandag 15 maart het broedseizoen van start gaat, mogen tot en met 15 juli geen bomen gekapt worden zonder aanvullend onderzoek. Fase twee en drie van de kap plannen we daarom na 15 juli in.

De bomen aan de Tongerseweg zijn 90 jaar oud. Uit onderzoeken is gebleken dat de levensduur van de meeste bomen nog maximaal zo’n 15 jaar is. Naar verwachting leiden de werkzaamheden voor de reconstructie tot een flinke afname van deze levensverwachting; mogelijk zelfs tot een halvering van deze verwachting. Uitstel van de reconstructie met 15 jaar, zodat de bomen aan het einde van hun levensduur tegelijk vervangen konden worden met een reconstructie, is niet wenselijk in verband met de staat van het asfalt en de hinder van trillingen bij de woningen. Maar er komen er meer terug dan worden gekapt. Er worden 185 nieuwe bomen geplant en we kappen er 139.

Het ontwerp

Het ontwerp is tot stand gekomen in een uitgebreid participatieproces. Dit is begonnen  in november 2019. Daarna is er met buurtbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroepen een klankbordgroep en een werkgroep gevormd. Vanaf november 2019 zijn verschillende varianten onderzocht. In juli 2020 is er een digitale peiling geweest. Daarna is gekeken hoe we zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de uitslag van de peiling en de specifieke wensen van de aanwonenden. Het ontwerp is uitgewerkt en voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders én aan de gemeenteraad. Hieronder ziet u een schematische weergave van het ontwerp en enkele impressies. Een presentatie over het ontwerp vindt u in een filmpje.

Schematische weergave Tongerseweg
Zes impressies Tongerseweg
Impressies Tongerseweg

Algemeen

Het profiel is opgebouwd uit het lange historische lint. Dit lint wordt onderbroken door de dorpskern in Wolder en door in totaal 7 oversteeklocaties voor voetgangers. De kern van Wolder krijgt een afwijkende inrichting. Op dit deel wordt de snelheid teruggebracht naar 30 km per uur. Voor voetgangers en fietsers komen er 4 nieuwe oversteeklocaties bij op de Tongerseweg. Daardoor worden het in totaal 7 oversteeklocaties. Er komt meer ruimte op de middeneilanden om te staan en snel verkeer hoeft niet meer uit te wijken over de fietsvoorzieningen. De rijbaan is breed genoeg rondom de middeneilanden en het fietspad ligt hoger dan de rijbaan.

Tekening 1
Tekening 2
Tekening 3
Tekening 4
Tekening 5
Tekening 6
Tekening 7

Planning

  • Voorjaar 2021: aanbesteding
  • Maart tot en met september 2021: bomenkap (in 3  delen)
  • Zomer 2021: uitvoering
  • Voorjaar 2022: evaluatie met bewonerswerkgroep