Reconstructie Tongerseweg

Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met reconstructie van de Tongerseweg (van de Javastraat tot aan de grens). Met deze reconstructie willen we het woon- en leefklimaat voor bewoners aan de Tongerseweg verbeteren. Dit doen we door het verminderen van de overlast van het vrachtverkeer. En we passen meteen de inrichting van de weg aan, om voor voetgangers en fietsers een veiligere en betere situatie te realiseren. Er komt een nieuwe fundering, waardoor trillingen sterk verminderen. Ook wordt er een vlakke laag nieuw asfalt aangebracht.

Uitvoering

Vanaf 16 augustus is gewerkt aan een waterbuffer bij de Winterslag. En vanaf 30 augustus 2021 is de Tongerseweg afgesloten vanaf de Belgische grens tot aan het kruispunt met de Javastraat. Het werk duurt nog tot het einde van het jaar.

Kruispunt Tongerseweg – Javastraat afgesloten

De Tongerseweg was al afgesloten vanaf het kruispunt met de Javastraat tot aan de Belgische grens. Vanaf 1 november 2021 wordt ook het kruispunt Tongerseweg – Javastraat afgesloten. De verkeerslichten op dit kruispunt worden vervangen. De indeling van de rijstroken verandert. Verkeer op de Tongerseweg richting België, rijdt voortaan met het linksafslaande verkeer mee in plaats van met het rechtsafslaande verkeer. Zo krijgen fietsers meer groen licht, dus hoeven ze minder lang te wachten. Ook wordt de wachtrij auto’s op de Tongerseweg korter, waardoor er mindere hinder is voor omwonenden.

Vanwege de afsluiting komen er omleidingen. De kruising van de Tongerseweg met het Sint Theresiaplein/Ruttensingel wordt afgesloten, uitgezonderd bestemmingsverkeer (bewoners Tongerseweg tot aan het kruispunt). Bewoners van Campagne en Wolder kunnen de borden W volgen voor de richting Wolder en C volgen voor de richting Campagne. Bewoners van Daalhof kunnen de borden T (Tongeren) en Javastraat volgen via de Ruttensingel. Vrachtverkeer en landbouwverkeer richting Tongeren wordt omgeleid via de Via Regia, de N78 of door Veldwezelt.  De begraafplaats Tongerseweg is bereikbaar via de Javastraat (vanuit de Gewantmakersdreef). Fietsers en voetgangers die vanuit Campagne richting de begraafplaats willen, worden langs de werkzaamheden geleid en kunnen via de Aramislaan de Tongerseweg oversteken en omgekeerd. Vanaf 3 december is het kruispunt weer deels open. De Tongerseweg blijft dan nog afgesloten tot 24 december.

Tongerseweg blijft afgesloten

De Tongerseweg blijft ook na 3 december afgesloten vanaf het kruispunt met de Javastraat tot aan de Belgische grens. Doorrijden naar België kan niet. Vrachtverkeer en landbouwverkeer richting Tongeren wordt omgeleid via de Via Regia, de N78 of door Veldwezelt. Bestemmingsverkeer (dat zijn alleen bewoners en bezoekers van bedrijven aan de Tongerseweg) kan de Tongerseweg bereiken via de Diependaalweg. Via de Maconlaan kan het verkeer terug Wolder inrijden. Deze omleiding duurt tot 24 december.

Blijf op de hoogte

We geven updates via de gemeentelijke nieuwsbrief. Daar kunt u zich op abonneren. U kunt ook de BouwApp downloaden. Dit kan via de App Store of via Google Play door te zoeken op BouwApp. Deze app heeft een gele helm als kenmerkend icoon.  Na het installeren van de BouwApp zoekt u naar 'Tongerseweg' en klikt op volgen. Dan ontvangt u de recentste updates. Ook komen er video’s en foto’s van de werkzaamheden in te staan.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u die stellen aan Ben Schols. Hij is omgevingsmanager bij Van de Kreeke Wegenbouw NV. U kunt hem mailen via tongerseweg [at] vandekreeke.eu

Inloopuurtje

Vanaf september is er elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur een inloopuurtje in De Greune Zaol (Tongerseweg 336).

Het ontwerp

Wilt u meer weten over het ontwerp, de besluiten en het proces? Kijk dan op Agenda van de Raadsavond  (agendapunt 10: reconstructie Tongerseweg).

Planning

  • Vanaf 19 juli 2021: bomenkap en verwijderen boomstronken.
  • Vanaf 19 juli 2021 tot september: start voorbereidende. werkzaamheden Van de Kreeke Wegenbouw.
  • Vanaf 30 augustus tot eind 2021: uitvoering.
  • Vanaf 1 november 2021: afsluiting kruispunt Javastraat - Tongerseweg.
  • Voorjaar 2022: evaluatie met bewonerswerkgroep.

 

Zes impressies Tongerseweg
Impressies Tongerseweg