afbeelding van straat met bomen Dr Bakstraat-Via Regia

Werk aan de weg(en) in de omgeving van winkelcentrum Brusselse Poort

Een aantal straten in de omgeving van de Brusselse Poort is toe aan een opknapbeurt. Door de Dr. Bakstraat, Via Regia, Dr. van Kleefstraat en het kruispunt Brusselseweg – Orleansstraat – Bilserbaan tegelijk aan te pakken, kunnen we het veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Dit doen we door fietspaden en fietsstroken breder te maken en het maken van veilige oversteekplekken en het maken van een ontbrekende verbinding voor fietsers. We gaan meteen de omgeving groener maken. Hierdoor wordt de omgeving van het winkelcentrum Brusselse Poort leefbaarder.

Uitvoering

Het werk begint vanaf 19 september en duurt tot 27 oktober 2022. Omleidingsroutes worden op straat aangegeven.

Dr. Bakstraat – Via Regia – Dokter van Kleefstraat

  • Op de Dr. Bakstraat liggen nu aan allebei de kanten van het Mercatorplein zebrapaden. Het oostelijke zebrapad (dichtst bij het winkelcentrum) wordt verplaatst en komt te liggen bij de trap naar het Mercatorplein.
  • De Artsenijstraat vanaf de Dr. Bakstraat tot de bevoorradingsplek van het winkelcentrum wordt tweerichtingsverkeer.
  • De rechtsafstrook vanaf de Dr. Bakstraat naar de Artsenijstraat wordt weggehaald om uitrijden richting de Dr. Bakstraat veiliger te maken. Verkeer kan de Artsenijstraat vanuit de Via Regia wel in blijven rijden.
  • Op de Via Regia komt ter hoogte van de Becanusstraat een volwaardige oversteeklocatie voor voetgangers en fietsers. Op dit moment moeten fietsers 2 keer twee rijstroken oversteken. Door de opstelstroken voor de verkeerslichten in te korten hoeven ze nog maar 1 rijstrook over te steken. Hierdoor ontstaat er goed overzicht voor fietsers en kunnen zij het kruisende verkeer goed inschatten. Ook wordt het mogelijk de fietsoversteek in 2 rijrichtingen te gebruiken.

Kruispunt Brusselseweg – Orleansstraat – Bilserbaan

  • De verkeerslichten heffen we op.
  • De maximumsnelheid op de Dr. van Kleefstraat wordt verlaagd naar 30 km/uur om voor voetgangers en fietsers een veilige situatie te maken.
  • Er komen op het kruispunt 2 zebrapaden, elk op een verkeersplateau aangelegd.
  • Op de Dr. Van Kleefstraat worden midden-eilanden aangebracht. Verkeer kan zo voortaan in 2 keer het kruispunt oversteken. Dit zorgt voor korte oversteeklengtes en verkeersdeelnemers hoeven steeds maar naar verkeer uit 1 bepaalde richting te kijken voor ze oversteken.
  • Fietsers kunnen straks direct langs de Dr. Van Kleefstraat blijven rijden op weg naar de Brusselseweg. Nu moeten ze nog een klein stukje omrijden via de Antoon van Elenstraat.

Artsenijstraat rechttrekken

In de plannen voor de herontwikkeling van winkelcentrum Brusselse Poort is een aanpassing aan de verkeersstructuur rondom het centrum opgenomen. In de toekomst wordt het winkelcentrum via 3 lussen ontsloten. Ieder lus leidt naar een parkeerterrein. Het is dan niet meer mogelijk om van de ene lus naar de andere lus te rijden. Een bezoeker die per auto komt, moet dan vooraf goed bedenken naar welk parkeerterrein hij/zij wil. Daarnaast wordt het winkelcentrum groter. Om de rijroutes en de uitbreiding mogelijk te maken, wordt de Artsenijstraat rechtdoor getrokken tussen de inrit van het huidige parkeerterrein en de Eenhoornsingel.  

Relatie met andere wegen

Het aanpassen van verkeerssituaties is altijd ingewikkeld. Verschillende groepen hebben verschillende wensen en belangen; bewoners willen iets anders dan fietsers of automobilisten. Ook speelt mee dat de aanpassing van verkeer op 1 punt gevolgen kan hebben voor een andere route, rotonde of kruispunt. We hebben met bewoners, het buurtnetwerk Brusselsepoort en met de ondernemersvereniging Brusselse Poort, de Fietserbond, Verkeersveiligheidsgroep Maastricht (VVGM), Arriva, Veilig Verkeer Nederland (VVN), Stichting Samen Onbeperkt gepraat over alle wijzigingen.