Zicht op Thuis

Iedereen in Maastricht heeft recht op een thuis. Dat staat in het plan ‘Zicht op Thuis’ dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Met dit plan geven we richting aan een geschikt thuis voor mensen uit Maastricht en Heuvelland die beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang zitten. Deze kwetsbare mensen hebben andere woonplekken nodig en moeten ondersteuning krijgen bij wonen. De ondersteuning moet passen bij de vraag (maatwerk) en het idee van positieve gezondheid.