Zicht op Thuis

Iedereen in Maastricht heeft recht op een thuis. Dat staat in het plan ‘Zicht op Thuis’ dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Zicht op Thuis

Met het plan Zicht op Thuis geven we richting aan een geschikt thuis voor mensen uit Maastricht en Heuvelland die beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang zitten. Deze kwetsbare mensen hebben andere woonplekken nodig en moeten ondersteuning krijgen bij wonen. De ondersteuning moet passen bij de vraag (maatwerk) en het idee van positieve gezondheid.

Skaeve Huse

Aan de Toustruwe in Malberg worden kleine woningen geplaatst voor maximaal 8 inwoners die het niet lukt om normaal te wonen en leven. Zij blijven nu vaak in de opvang of zwerven rond. De gemeente, woningcorporatie Servatius en zorgpartijen zorgen samen voor een rustige woonplek met weinig prikkels, waar zij onder begeleiding kunnen wonen.

De naam Skaeve Huse komt uit Denemarken. Het betekent 'raar huis', bedoeld voor mensen met 'rare' leefgewoonten. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg staan al Skaeve Huse. Uit ervaringen in deze steden en onderzoek blijkt dat Skaeve Huse helpen zorgen voor minder overlast in de buurt.

Denk, praat en beslis mee

Over Skaeve Huse in Malberg. Bekijk de mogelijkheden op Thuis in Maastricht

  • Wat betekent Skaeve Huse?

   De naam Skaeve Huse komt uit Denemarken, waar de eerste Skaeve Huse zijn gebouwd. Het betekent ‘raar huis’, bedoeld voor mensen met 'rare' leefgewoonten. In verschillende gemeenten in Nederland staan al Skaeve Huse, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg . Uit ervaringen in deze steden en een onderzoek blijkt dat Skaeve Huse helpen zorgen voor minder overlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse-bewoners geen of bijna geen overlast geven. Skaeve Huse zijn eenvoudige, kleine woningen met een eigen keukentje, douche en toilet.

  • Waarom is er gekozen voor deze plek?

   De plek is geschikt omdat deze aan de rand van de bebouwing ligt en er weinig prikkels zijn. De Skaeve Huse liggen op afstand en uit het zicht van andere woningen. Het groengebied bij het Zouwdal scheidt de Skaeve Huse en bestaande woonwijken. Daar komen nog extra groenzones bij. Tegelijkertijd ligt het terrein ook in de buurt van voorzieningen zoals winkels. De plek waar de Skaeve Huse komen, is groot genoeg om 8 kleine woningen met een kleine buitenruimte te plaatsen.

   24 locaties in de stad zijn onderzocht. Daaruit zijn 5 locaties gekozen als kanshebbers. Het terrein aan de Toustruwe bleek het geschiktst te zijn. 

  • Om hoeveel en welke bewoners gaat het?

   Het gaat om 8 1-persoonswoningen. Er kunnen 8 mannen en vrouwen komen wonen van 18 jaar en ouder. Er komen geen gezinnen. De bewoners zijn mensen die al een lange tijd in Maastricht zijn, maar geen vast (t)huis hebben. De personen hebben geen ernstig crimineel verleden.

   Voordat we de mensen plaatsen, krijgen ze een screening en maken we afspraken over gedrag. We kijken goed naar alle bewoners en of ze bij elkaar passen, zodat er een goede match is.

  • Krijgen de bewoners begeleiding?

   Er is 24/7 begeleiding. Het team bestaat uit een projectleider, zorgverleners, politie en een gebiedshandhaver. Ook komt er een telefoonnummer waar mensen 24 uur per dag naar kunnen bellen bij overlast, onveilige situaties of bedreiging. Als de klacht terecht is, komen er direct medewerkers in actie.

  • Mogen de bewoners van het terrein af?

   De bewoners mogen dag en nacht van het terrein af. Het terrein is wel afgesloten. De bewoners en beheerders hebben een sleutel. Bezoekers moeten aanbellen en binnen gelaten worden. Ook hangen er beveiligingscamera's op het terrein zelf.

  • Zijn er regels waar de bewoners zich aan moeten houden?

   Voor de bewoners zijn er woonregels en regels voor het gedrag buiten het woonterrein. Er wordt goed gecontroleerd of bewoners zich eraan houden. Houdt een bewoner zich niet aan de regels, dan volgen er maatregelen. Mogelijk moet de bewoner tijdelijk of voor altijd de woning uit. De beheerder bepaalt dit.

  • Hoe lang gaan deze mensen er wonen?

   We gaan de plek voor minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar gebruiken voor Skaeve Huse.

  • Hoe zorgt de gemeente dat de buurt rustig blijft, veilig en fijn om in te wonen?

   Mensen krijgen een uitgebreide screening voordat ze in de Skaeve Huse mogen wonen. Zo weten we zeker dat ze geen bedreiging zijn voor de wijk. Wel hebben deze mensen soms extra zorg of begeleiding nodig, bijvoorbeeld door drugs- en/of alcoholverslaving. Het begeleidingsteam zorgt 24/7 voor ondersteuning. Het team kan snel ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan.

   Het gebied waar de huizen staan, is afgesloten en er hangen beveiligingscamera's. Er komt een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is voor meldingen over overlast of onveilige situaties. Bij terechte klachten komen er direct medewerkers in actie. Ook komt er een klankbordgroep die op vaste momenten overlegt over de ervaringen van mensen die in de buurt wonen, zodat we de situatie goed in de gaten kunnen blijven houden.

  • Wat zijn de ervaringen in andere steden met deze woonvorm?

   Een onderzoek door de Deense overheid en de Nederlandse projecten laat zien dat de bewoners hun woning zien als een stabiel thuis en een belangrijk alternatief voor slapen onder een brug of in de maatschappelijke opvang. In de Skaeve Huse voelen ze zich voor het eerst in vaak lange tijd weer wat beter. Bewoners zeggen meer rust in hun leven te hebben en zijn blij met de privacy in hun eigen huis. De bewoners zijn vaak erg op zichzelf en zoeken weinig contact met de andere bewoners. Het gedrag van de bewoners verandert vaak positief. Ook blijkt dat veel bewoners weer meer grip op hun leven krijgen en minder alcohol en/of drugs gaan gebruiken. 

   Ook in Nederlandse steden als Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Kampen zijn de ervaringen met de Skaeve Huse positief. Ongeveer de helft van de bewoners gaat zich beter of in elk geval stabieler gedragen, en gebruikt minder alcohol en/of drugs. De gemeenten, woningcorporaties en hulpverleners zijn positief over de Skaeve Huse.

   Bij de ontwikkeling en het beheer van Skaeve Huse in Maastricht werkt de gemeente samen met Woningcorporaties Servatius, Woonpunt, Maasvallei en Wonen Limburg, de huurderbelangenverenigingen, het Veiligheidshuis, de politie, buurtnetwerken, sociale teams, bewoners en vertegenwoordigers uit de buurt.

  • Zijn er andere plekken zoals deze in Maastricht?

   De ‘blauwe flat’ aan de rand van een industrieterrein in Maastricht is met hetzelfde idee gebouwd. Hier staan al meer dan 10 jaar wooncontainers voor dezelfde doelgroep, en met succes . De 4 containers van het Leger des Heils staan op een afsluitbaar deel van het Leger des Heils-terrein.

  • Hoe krijg ik meer informatie over Skaeve Huse?

   Met de vragen en antwoorden op deze pagina hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de Skaeve Huse aan de Toustruwe. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer weten? Mail gerust naar zichtopthuis [at] maastricht.nl (zichtopthuis[at]maastricht[dot]nl).

Dag- en nachtopvang en social hostel Amby

De gemeente werkt aan een nieuwe dag- en nachtopvang met een social hostel in Maastricht. De plek is voor kwetsbare mensen die door omstandighedengeen (t)huis meer hebben en tijdelijk niet zelf aan een woning kunnen komen. Mensen krijgen er hulp op maat en begeleiding naar meer grip op het leven.

Denk, praat en beslis mee

Over de dag- en nachtopvang in Amby. Bekijk de mogelijkheden op Thuis in Maastricht

  • Wanneer is het onderzoek klaar?

   Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek precies klaar is. Dat hangt af van wanneer bureaus buiten de gemeente hieraan mee kunnen werken.

  • Hebben de bewoners in de buurt informatie gekregen?

   We hebben alle bewoners in de buurt een brief met uitleg gestuurd. Ze zijn hierin uitgenodigd voor een informatieavond op 7 maart. Ook hebben we de plannen besproken met de buurtnetwerken Amby en Nazareth. Wij blijven hen informeren en er komt een klankbordgroep.

  • Wat gebeurt er met het schoolgebouw aan de Severenstraat 18?

   Als de plannen doorgaan, wordt het schoolgebouw waarschijnlijk gesloopt. Er komt dan een nieuw gebouw voor de dag- en nachtopvang en het social hostel.

  • Waarom blijft de dag- en nachtopvang (DNO) niet aan de Statensingel?

   In de DNO aan de Statensingel verblijven mensen in slaapzalen. Dat willen we veranderen. We willen toe naar:

   1. Meer zelfstandige woningen voor 1 á 2 personen.
   2. Tijdelijke noodopvang is voor maximaal 6 weken.
   3. Duurzame zorg op maat.

   Persoonlijke ondersteuning, privacy en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om binnen die 6 weken naar een nieuwe, geschikte plek te kunnen. De DNO aan de Statensingel past niet meer bij de landelijk visie Vernieuwing in de opvang | Aanpak dakloosheid | Iedereenondereendak.

  • Welke mensen maken gebruik van de tijdelijke noodopvang?

   Het zijn meestal alleenstaande mannen of vrouwen, die tijdelijk geen grip meer hebben op het leven en geen (t)huis hebben. Dit kan door allerlei dingen komen, bijvoorbeeld een scheiding, verlies van inkomen en/of psychische problemen.

  • Maken ook moeders met kinderen gebruik van de opvang?

   Nee. Daarvoor hebben we de vrouwenopvang en gezinsplekken in de maatschappelijke opvang. Er komen dus geen gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen.

  • Verblijven er drugsgebruikers in de dag- en nachtopvang?

   De dag- en nachtopvang is niet bedoeld voor iemand met alléén een verslaving. De persoon moet in elk geval opeens dakloos of thuisloos zijn geworden. Iemand met een drugsverslaving kan zich melden bij de DNO. Wij begeleiden die persoon zo snel als kan naar een begeleide woonplek met geschikte hulp.

   Mensen die in de tijdelijke noodopvang zitten, zijn verplicht om mee te werken aan hulp en activiteiten onder begeleiding. Als mensen niet willen meewerken, zetten we de hulp stop. Als ze vanwege hun (psychische) problemen en uitdagingen niet meewerken, kunnen ze naar een andere vorm van beschermd wonen die beter past bij de zorg die ze nodig hebben.

  • Wat is het verschil tussen dag- en nachtopvang en crisisopvang voor mensen in psychische nood?

   De dag- en nachtopvang is voor mensen die tijdelijk geen woning meer hebben. Mensen in psychische nood kunnen niet meer thuis wonen omdat ze direct psychische nood hebben. Voor hen is er de crisisopvang van Mondriaan.

  • Gaan deze mensen op straat rondhangen?

   De mensen doen overdag activiteiten onder begeleiding. Ze krijgen de opdracht om aan hun zelfstandigheid te werken. Dit gebeurt onder leiding van medewerkers van LevantoGROEP en het dak- en thuislozenloket van Sociale Zaken.

  • Ik zie vaker dezelfde dakloze in mijn buurt. Gaat die ook naar de dag- en nachtopvang?

   Er is een kleine groep mensen in Maastricht die al voor lange tijd dakloos of thuisloos is. Deze mensen kunnen vaak niet goed wonen in een dag- en nachtopvang of begeleide woonplek. Dit komt door allerlei (vaak ook psychische) problemen. Vaak weigeren deze mensen hulp en zijn ze ver verwijderd geraakt van de samenleving. Voor deze mensen worden speciale woningen in Malberg gebouwd. Die woningen noemen we Skaeve Huse. Deze groep komt dus niet in de dag- en nachtopvang.

  • Is er beveiliging?

   Er is 24/7 controle en beveiliging in de dag- en nachtopvang.

  • Wat gebeurt er bij overlast?

   Er zijn huisregels voor bewoners. Als iemand zich hier niet aan houdt of zorgt voor overlast in huis of in de buurt, moet deze persoon misschien tijdelijk of blijvend de woning uit. We vragen hulp aan de politie of handhaving als dit nodig is, net als bij alle andere meldingen over overlast thuis of in de buurt. Hiervoor gelden de algemene afspraken. Ook komen er aparte afspraken met de zorgaanbieder, de politie (wijkagent) en de gemeente. Zo houden we het veilig voor de buurt, mensen in de omgeving en ook voor de bewoners zelf.

  • Waar kan ik heen met mijn vragen, zorgen of klachten?

   Als de dag- en nachtopvang en het social hostel klaar zijn, ontvangt u een e-mailadres en telefoonnummer om contact op te nemen met de medewerkers. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar.

  • Waar kan ik meer informatie krijgen?

   Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar zichtopthuis [at] maastricht.nl (zichtopthuis[at]maastricht[dot]nl) of bel 14 043.

Skills in de Stad Maastricht

Skills is een vernieuwende aanpak om kwetsbare jonge mensen een kans te geven. De gemeente Maastricht, staatsecretaris BZK, Coöperatie Porthos Scharn, en Porthos Vastgoed BV hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 5 jaar.

In de voormalige kazerne van de Marechaussee (KMar) aan de Scharnerweg komen 30 woonplekken voor jongeren die er een Skills in de Stad programma gaan volgen van leren en werken met coaching. Het wordt een inspirerende locatie voor jongeren, die talent hebben en door allerlei omstandigheden zelf geen plek op de arbeidsmarkt vinden. Deze integrale aanpak onder één dak is uniek. Na ongeveer 2 jaar stromen de deelnemers door naar een eigen woonplek, waar ze zelfstandig gaan wonen.

 • De afgelopen jaren hebben de gemeente Maastricht, het Rijk en Porthos samengewerkt om vanuit de intentieovereenkomst (27 september 2019) en de samenwerkingsovereenkomst (15 december 2021), te komen tot de daadwerkelijk start van de pilot.

  Om het pand geschikt te maken voor de doelgroep is de benodigde omgevingsvergunning noodzakelijk. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerp-omgevingsvergunning verleend. De vergunning ligt vanaf 17 oktober, 6 weken ter inzage. Het definitieve besluit volgt na de periode van ter inzagelegging. Binnen die 6 weken kan een zienswijze op dit besluit worden ingediend. Kijk voor meer informatie op officielebekenmakingen.nl

 • Bij verschillende bijeenkomsten hebben buurtbewoners als deelnemer van een klankbordgroep hun meningen en ervaringen gedeeld over de plannen. Je kunt de verslagen bekijken via Maastrichtbeleid.nl.

  • Bekijk de visie en projecten
  • Bekijk nieuws van de Rijkoverheid