Verkeersveiligheid Groene Loper

We willen ervoor zorgen dat voetgangers, fietsers en automobilisten samen kunnen genieten van de Groene Loper en er tegelijkertijd veilig gebruik van (kunnen) maken. Op deze pagina leest u hoe we daar samen met u en met Maastricht Bereikbaar voor willen zorgen.

Illustratie Groene Loper

Toelichting beeld: A = rijbaan Groene Loper, B = middenberm Groene Loper

Waarom de verkeersveiligheid verbeteren?

Er is meer verkeer op de Groene Loper. Dat komt doordat er nieuwe woningen zijn gekomen. De gemeente Maastricht krijgt ook vaker meldingen dat het druk is op het gele middenpad van de Groene Loper. Er fietsen en wandelen veel mensen tegelijk. Snelle fietsers die voor de rijbaan kiezen voelen zich daar dan weer opgejaagd door auto’s. De Groene Loper moet een fijne plek blijven voor mensen die hier wonen en willen wandelen en fietsen. Meer verkeersdrukte en hardrijdende auto's helpen dan niet. Op verschillende manieren willen we de verkeersveiligheid verbeteren. 

Hoe gaan we de verkeersveiligheid verbeteren?

Op de Groene Loper en in een deel van Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn is een 30 kilometerzone ingevoerd. Dat betekent dat u in dit gebied niet meer harder dan 30 kilometer per uur mag rijden. Daarnaast willen we de halfverharding van de Groene Loper na 2028 vervangen. En we zorgen samen met Zuid-Limburg Bereikbaar ook voor veilig(er) verkeer(sgedrag). Bijvoorbeeld via een communicatie- en gedragsaanpak. Of door dingen op de weg zelf te veranderen. Denk aan het aanleggen van verkeersplateaus. Dat noemen we fysieke verkeersmaatregelen.  

Op deze pagina vindt u informatie over de 30 kilometerzone, de halfverharding en de fysieke verkeersmaatregelen. Informatie over de communicatie- en gedragsaanpak staat op de website van Maastricht Bereikbaar.

 • We willen de verkeersveiligheid in een deel van Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn verbeteren door er onder andere een maximale snelheid van 30 kilometer per uur in te voeren. 

  De 30 kilometer-zone geldt voor…

  • President Rooseveltlaan 
  • Koningsplein 
  • Oranjeplein 
  • Nassaulaan 
  • Winterbed 
  • Meerssenerweg (tussen Viaductweg en Scharnerweg) 
  • Professor Nijpelsstraat 
  • Noormannensingel 
  • Heerderweg 
  • Sint Gerardusweg 
  • Dr. Schaepmanstraat 
  • Czaar Peterstraat 
  • Scharnerweg (tussen Sibemaweg en Meerssenerweg).

  Op de kaart ziet u precies over welk gebied in Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Scharn het gaat.

  30 km zone Wittevrouwenveld op een kaart met rood aangegeven

  Hoe zie je waar de 30 kilometerzone begint?

  De 30 kilometerborden staan op 4 plekken rondom de zone:

  • aan de zuidzijde: Winterbed, Endepolsdomein richting de spoorwegovergang 
  • aan de westzijde: buiten de Scharnertunnel
  • aan de oostzijde: Scharnerweg net voorbij de rotonde bij de Sibemaweg
  • aan de noordzijde: Olympiaweg, oprit naar de Dr. Schaepmanstraat, Meerssenerweg vlakbij de Viaductweg. 

  Naast deze borden staat er ook een grote 30 op het wegdek. Dit maakt de toegang tot de zone extra duidelijk. Rondom de rotonde aan de Scharnerweg staan herhalingsborden.

  30 kilometerzone Wittevrouweveld bord Scharnerweg
 • Er is meer nodig dan alleen een 30 kilometerzone om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom zorgen de gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar voor een aanpak voor veilig(er) verkeersgedrag. De aanpak veilig(er) verkeer(sgedrag) bestaat uit 2 onderdelen. 1 ervan is het aanpassen van dingen op de weg. Zoals de wegmarkering. Het andere onderdeel is de communicatie- en gedragsaanpak van Maastricht Bereikbaar. Daarover leest u meer onder het kopje communicatie- en gedragsaanpak.

  Een plan

  De gemeente Maastricht heeft samen met bewoners en betrokken partijen een conceptplan gemaakt voor extra veiligheidsmaatregelen op de verbindingen tussen Maastricht Oost en Maastricht West. In dat plan staat bijvoorbeeld dat we verhoogde verkeersplateaus (P op het kaartje hieronder) willen aanleggen bij 3 kruispunten:  

  • Professor Cobbenhagenstraat/Voltastraat
  • Heerderdwarsstraat/Adelbert van Scharnlaan
  • Professor Quixstraat/Schepen Roosenstraat

  In het conceptplan staat ook dat we de wegmarkeringen willen aanpassen. Zo willen we vooral de snelle fietsers stimuleren van de rijbaan - het gedeelte van de Groene Loper dat met asfalt bedekt is - gebruik te maken (F op het plaatje hieronder). Ook denken we na over verhoogde oversteekplaatsen (<-> op het plaatje hieronder) op een aantal plekken. 

  In het plan staat ook dat er een paar dingen blijven zoals ze zijn. Zo blijft de rijbaan bedekt met asfalt, blijft de indeling van de Groene Loper hetzelfde en moeten bussen gebruik kunnen blijven maken van de route. Het budget bepaalt uiteindelijk wat er wel en niet gebeurt.  

  We denken op dit moment onder andere nog na over wat we qua verkeersmaatregelen willen en kunnen bij de schoolzone en het Wittevrouwenplein (? op het plaatje hieronder). 

  kaart fysieke maatregelen conceptplan Groene Loper

  Toelichting kaartje: P = plateaus, F = fietsers stimuleren om van de rijbaan gebruik te maken, <-> = verhoogde oversteekvoorzieningen of snelheidsremmende plateaus, ? = (mogelijk) later op te lossen vraagstukken. 

  De planning

  Omdat de kosten hoger uitvallen dan verwacht, schuift de planning iets op. We kijken nu of er extra geld geregeld kan worden en/of dat het plan op sommige punten aangepast kan worden; eenvoudiger kan. Zodra er meer duidelijkheid is, komt er een inloopbijeenkomst voor de mensen die in de buurt van de Groene Loper wonen. We blijven ons best doen om in de 1e helft van 2025 het plan uit te voeren. 

  • 2024: afstemming met partners zoals Fietsersbond en Arriva
  • 2024: buurt informeren over het conceptplan fysieke maatregelen 
  • 2024: voorleggen van het conceptplan aan het college van burgemeester en wethouders voor een definitief besluit 
  • 2024: aanbesteding van het plan
  • 2025: uitvoering van het plan
 • Het materiaal voor de halfverharding van de Groene Loper laat te wensen over. Dat materiaal heet GraviLyn. Tot en met juni 2028 hebben we nog afspraken over het onderhoud met de partij die de halfverharding gemaakt heeft. Daarna willen we het vervangen door een ander, harder materiaal dat langer meegaat. In de tussentijd houdt de gemeente de situatie in de gaten. Als de GraviLyn loslaat, laten we het maken. En we laten de halfverharding vaker opvegen. 

 • Verkeerstellingen

  In juni 2023 zijn we begonnen met het tellen van auto’s en fietsers en het meten van snelheden. Dit gaan we in de zomer van 2024 en later nog eens herhalen. Zo weten we of de 30 kilometerzone er ook echt voor zorgt dat de verkeersdrukte afneemt.

  Bekijk de resultaten van deze 1e meting

  Onderzoek gebruik Groene Loper

  Daarnaast stelde Maastricht Bereikbaar de gebruikers van de Groene Loper de vraag Hoe vaak wandelt en fietst u op de Groene Loper?

  Met uw hulp krijgen wij een beter beeld van het gebruik en de beleving van het middenpad. De antwoorden gebruiken we om inzicht te krijgen hoe u de verkeersveiligheid en het gedrag van andere wandelaars en fietsers ervaart. Om vervolgens te bekijken welke aanvullende oplossingen wij kunnen ontwikkelen om het gewenste gedrag te stimuleren. Daarover leest u meer onder het kopje Communicatie- en gedragsaanpak Groene Loper.


   

 • In opdracht van de gemeente gaat Zuid-Limburg Bereikbaar werken aan een communicatie- en gedragsaanpak voor  het stimuleren van veilig verkeersgebruik van de Groene Loper. 

  Lees meer over deze aanpak op de website van Maastricht Bereikbaar

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven over de aanpak van de verkeersveiligheid van de Groene Loper? Meld je dan aan voor de voortgangsberichten. Stuur een e-mail naar groeneloper [at] maastricht.nl (groeneloper[at]maastricht[dot]nl).