geldwijzer varken

Subsidies kunst en cultuur

Cultuurmakers kunnen mensen zijn die vanuit hun beroep met cultuur bezig zijn. Zoals een cabaretier of een dansgezelschap. Professionals noemen we dat. Cultuurmakers kunnen ook groepen mensen zijn die als hobby cultuur beoefenen. Denk aan een harmonie. Of een buurtvereniging die een toneelclub heeft. Dat noemen we amateurkunstverenigingen. De gemeente wil al die makers de ruimte geven die ze nodig hebben. En de gemeente wil cultuur zichtbaar en bereikbaar maken voor iedereen. Kortom: we vinden cultuur belangrijk. Daarom helpen we organisaties en verenigingen. Bijvoorbeeld door ze geld te geven in de vorm van subsidies. 

Nieuw subsidieloket

Vanaf nu hebben wij een nieuw loket voor al onze subsidies. De volgende subsidies kunt u vanaf nu aanvragen via het nieuwe loket:

 • Amateurkunsten Maastricht - projectsubsidie
 • Amateurkunsten Maastricht - boekjaarsubsidie
 • Kunst in de openbare ruimte 2022-2025
 • Impuls Jongerencultuur Maastricht 2023-2024
 • Museaal Beleid, de stad als podium 2024-2026

Naar het subsidieplatform

Subsidieregelingen professionele kunstenaars

Onderstaande subsidieregelingen zijn nog niet overgegaan naar het nieuwe platform. Deze kunt u aanvragen via de aanvraagbuttons hieronder: 

 • Subsidie meerjarige dynamiek professionele kunst Maastricht 2025-2028
  In de cultuurplanperiode 2025-2028 ondersteunt de gemeente Maastricht opnieuw de beweging naar talentontwikkeling, makers en podiumkunsten. Professionele culturele instellingen kunnen deze meerjarige subsidie eenmalig aanvragen voor activiteiten in de periode 2025 tot en met 2028. 

Vraag deze subsidie aan

 • Subsidie landelijke BIS professionele kunst Maastricht 2025-2028
  Bent u tekenbevoegd namens een van de 8 in Maastricht gehuisveste professionele culturele instellingen die deel uitmaken van de huidige landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS 2021-2024)? Dan komt uw instelling in aanmerking voor deze meerjarige subsidie en kunt u online een aanvraag indienen voor activiteiten in de periode 2025 tot en met 2028. 

Vraag deze subsidie aan