Tegemoetkoming in de kosten van onderwijs

Wanneer kinderen naar de peuterspeelzaal of de middelbare school gaan, zijn er vaak extra kosten voor bijvoorbeeld een eigen bijdrage, gymkleding of lesmateriaal. Daarom heeft de gemeente voor inwoners met een minimuminkomen een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen. Deze regeling heet declaratieregeling 2.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming in de kosten van onderwijs online aanvragen met DigiD. Tijdens uw aanvraag moet u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. De aanvraag wordt pas behandeld als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd. 

 • U kunt ook tegemoetkoming in de kosten van sociale en culturele activiteiten aanvragen als u een inwoner bent van een andere EU-Lidstaat en u ontvangt op dit moment:

   

 • Gaat uw kind naar de basisschool? U krijgt een tegemoetkoming van maximaal € 50,- per kind per kalenderjaar.

  Gaat uw kind naar het vervolgonderwijs? En is uw kind jonger dan 18 jaar? U krijgt maximaal € 220,- per kind per kalenderjaar vergoed.

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven in de gemeente Maastricht.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet hoger dan bijstandsniveau + 10%.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering.

  Meer informatie vindt u op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

 • Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (onder het kopje Maastricht, zonder DigiD). Of haal het formulier op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Adres: Randwycksingel 22, Maastricht.