Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. In veel landen wordt het geregistreerd partnerschap niet geaccepteerd. Vraag of dit in uw woonland wordt erkend.

Woont een van u in Nederland?

Dan meldt u uw trouwplannen in de gemeente waar u wilt trouwen.

Woont u beiden in het buitenland?

Dan doet u eerst een schriftelijke melding bij de gemeente Den Haag. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdatum. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum. 

Let op

Als de gemeente documenten moet opvragen uit het buitenland, kan 2 weken te kort zijn. Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 • De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan. Dit mag als:

  • tenminste 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft
  • u 18 jaar of ouder bent
  • u niet met iemand anders bent getrouwd
  • u niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
  • u niet te dicht verwant bent aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt.
  • u niet onder curatele staat (Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.)