Vastgoed

De gemeente Maastricht heeft diverse gronden en vastgoed in bezit, bijvoorbeeld voor de eigen huisvesting of het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen.  Soms koopt, verkoopt of verhuurt de gemeente onroerend goed. In de kadernota grond- en vastgoedbeleid zijn de kaders daarvoor opgenomen. Ook hebben wij een grondprijzen nota en hanteren we bij de verkoop of uitgifte in erfpacht van onroerende zaken algemene voorwaarden. Hiermee maken we het zaken doen met de gemeente Maastricht uniformer, transparanter en objectiever.