Brandbeheersing, aanvalsplan

Grote bedrijven en organisaties moeten een aanvalsplan voor brandbeheersing hebben. Dit plan maakt u samen met de brandweer of laat u door de brandweer maken. Zo kan de brandweer makkelijker hulp verlenen bij branden en andere calamiteiten.

In het aanvalsplan brandbeheersing wordt onder andere de inrichting van het bedrijf plus de plaats van gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren en de bluswatervoorziening beschreven.

 

 • De brandweer heeft nodig:

  • een zelf opgesteld bedrijfsnoodplan waarin staat wat uw bedrijf zelf moet doen
  • een ontruimingsplan dat is goedgekeurd door de brandweer
  • informatie voor een bereikbaarheidskaart
  • een rampbestrijdingsplan als de kans op brand in uw bedrijf heel groot is. Dit plan stelt u samen met de brandweer op

   

 • Het advies is gratis. De brandweer rekent wel een bedrag voor het opstellen van het aanvalsplan. Dit gaat op uurbasis.

  Neem voor meer informatie contact op met de Brandweer Zuid-Limburg