Calamiteiten bedrijven, melding

In uw bedrijf kan altijd iets misgaan. Ook al heeft u er misschien alles aan gedaan om dit te voorkomen. Gaat er iets mis, dan bent u verplicht om deze zogenaamde bedrijfscalamiteit bij ons te melden. Het maakt niet of het een groot incident is of een klein voorval.

Een paar voorbeelden van dingen die u bij ons meldt: 

  • geluidshinder
  • illegaal lozen in riool of open water
  • uitstoot van gevaarlijke of verontreinigende stoffen
  • stankoverlast