Kandidaatstelling voor Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

Regels

Bij kandidaatstelling en registratie politieke partij is een aantal dingen van belang, deze kunt u vinden op www.kiesraad.nl. Van belang is onder andere:

 • de laatste dag dat u uw partij kunt registreren was 20 december
 • de dag van kandidaatstelling is 31 januari 2022
 • ondersteuningsverklaringen zijn nodig als uw partij:
  • voor het eerst deelneemt aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetels heeft behaald
  • deelneemt met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een inwoner aan een partij. Het moet een kiesgerechtigde zijn die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt en in Maastricht staat ingeschreven.

Wilt u een ondersteuningsverklaring inleveren? Dit kan bij de informatiebalie van het Gemeenteloket van 3 januari tot en met 31 januari 2022. Op maandag t/m woensdag en op vrijdag kan dit van 8.30 uur – 16.30 uur en op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur. Zonder afspraak.

U neemt mee:

 • De ingevulde ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen (zonder handtekening).
 • Een geldig identiteitsbewijs

U zet ter plekke uw handtekening. De baliemedewerker waarmerkt de verklaring, maakt een kopie en geeft het gewaarmerkte origineel aan u terug. Dit geeft u terug aan de contactpersoon van de partij die u ondersteunt.

U kunt maar één ondersteuningsverklaring afleggen.

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring vind u op kiesraad.nl

Nieuwe politieke partijen

Er hebben zich vier partijen laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Bekijk de nieuw geregistreerde politieke groeperingen:
Maastrichtse Ondernemers Partij
Maastricht Vooruit
RE:SET
Groep Gunther Maastricht

En bekijk de provinciaal geregistreerde politieke partij voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.