Kandidaatstelling voor Gemeenteraadsverkiezingen

Op dit moment zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen.

Alle partijen waarvan wij weten dat ze willen deelnemen aan de verkiezing, ontvangen een uitnodiging van de griffie voor een informatiebijeenkomst. 

Regels

Bij kandidaatstelling zijn een aantal dingen van belang, deze kunt u vinden op www.kiesraad.nl. Van belang is onder andere:

  • de laatste dag dat u uw partij kunt registreren is 27 december 2017
  • de dag van kandidaatstelling is 5 februari 2018
  • ondersteuningsverklaringen zijn nodig als uw partij:
    • voor het eest deelneemt aan de verkiezing
    • bij de vorige verkiezing geen zetels heeft behaald
    • deelneemt met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u alle concrete informatie over het proces van de kandidaatstelling bij de gemeente Maastricht.

  • Partijen die nog geen zetel hebben in de gemeenteraad betalen een waarborgsom van € 225,00. Als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd, betalen wij de waarborgsom terug.