Ondersteuningsverklaring

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen hebben ondersteuningsverklaringen van kiezers nodig. Dit geldt ook voor politieke partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben behaald.
Van 25 september tot en met 9 oktober 2023 kunt u zo'n verklaring afleggen voor politieke partijen die willen deelnemen.

 Lees meer informatie over de ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezingen op de website van de Kiesraad.

Hoe leg ik een verklaring af?

Een ondersteuningsverklaring inleveren werkt zo:

  1. Van de partij waarvoor u de verklaring wilt invullen krijgt u het formulier 'Ondersteuningsverklaring'. Op de ondersteuningsverklaring staat de volledige kandidatenlijst van de partij.
  2. U vult de ondersteuningsverklaring in. Let op: zet uw handtekening nog niet. Dat doet u pas aan het loket in het gemeentekantoor.
  3. Van 25 september tot en met 9 oktober 2023 van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur kunt u de verklaring afleggen bij het GemeenteLoket, Mosae Forum 10. Op donderdag kunt u tot 19.00 uur terecht.
    Dit kan zonder afspraak.
  4. Neem de ingevulde ondersteuningsverklaring mee. Neem ook uw geldige identiteitsbewijs mee.
  5. Aan het loket zet u, na controle van de gegevens, uw handtekening.