Ondersteuningsverklaring

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing hebben ondersteuningsverklaringen van kiezers nodig. Dit geldt ook voor politieke partijen die bij de vorige Europese verkiezingen geen zetel hebben behaald.
Van 9 april tot en met 23 april 2024 kunt u zo'n verklaring afleggen.

Hoe leg ik een verklaring af?

Als u een ondersteuningsverklaring wilt afleggen, moet u kiesgerechtigd Stemmen | Verkiezingen | Kiesraad.nl zijn voor de Europese Parlementsverkiezing. 

Een ondersteuningsverklaring inleveren werkt zo:

  1. Van de partij waarvoor u de verklaring wilt invullen krijgt u het formulier 'Ondersteuningsverklaring'. Op de ondersteuningsverklaring staat de volledige kandidatenlijst van de partij.
  2. U vult de ondersteuningsverklaring in. Let op: zet uw handtekening nog niet. Dat doet u pas aan het loket in het gemeentekantoor.
  3. Van 9 april tot en met 23 april 2024 tussen 08.30 en 16.30 uur kunt u de verklaring afleggen bij het GemeenteLoket, Mosae Forum 10. Op donderdag kunt u tot 19.00 uur terecht.
    Dit kan zonder afspraak.
  4. Neem de ingevulde ondersteuningsverklaring mee. Neem ook uw geldige identiteitsbewijs mee.
  5. Aan het loket zet u, na controle van de gegevens, uw handtekening.

Lees meer informatie over de ondersteuningsverklaringen op de website van de Kiesraad.