Politieke partij, registratie voor Gemeenteraadsverkiezingen

Alle partijen waarvan wij weten dat ze willen deelnemen aan een verkiezing, ontvangen een uitnodiging van de griffie voor een informatiebijeenkomst.

Spelregels

Om u te registreren moet u voldoen aan een aantal spelregels. Deze vindt u op de website www.kiesraad.nl. Als u voldoet aan deze regels, dan kunt u per e-mail contact opnemen om u te registreren.  U krijgt dan precies te horen hoe het proces loopt bij de gemeente Maastricht en wat u moet doen. 

Al eerder geregistreerd?

Als uw politieke partij is geregistreerd voor de Provinciale Statenverkiezingen van Limburg, dan mag de partij ook meedoen aan alle gemeenteraadsverkiezingen in de Provincie Limburg.