Meldingsformulier stemopneming verkiezingen 2023

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau in Limburg tijdens de verkiezingen? Dan kon u dat melden tot en met 21 maart 2023.

Melden gaat niet meer

Tot 21 maart  2023 kon u een melding doen als u vermoedde dat er mogelijk een fout werd gemaakt in een proces-verbaal. Bijvoorbeeld bij de telling of de vaststelling van de uitslagen van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Statenverkiezing en de Waterschapsverkiezingen 2023.

Een fout melden kan dus niet meer.