Vervangende stempas, kiezerspas of iemand machtigen om te stemmen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Als u op 30 januari 2023 in Maastricht staat ingeschreven en kiesgerechtigd bent, ontvangt u een stempas. 

Heeft u de stempas niet ontvangen of bent u de pas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. 

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen.

Stempas

De stempassen worden bezorgd in de week van 23 februari 2023. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Maastricht stemmen. Neem de stempas én uw legitimatiebewijs mee naar het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (tot 16-03-2018). 

Vervangende stempas aanvragen

Heeft u op dinsdag 28 februari 2023 nog geen stempas(sen) ontvangen? Dan kunt u een vervangde stempas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

 • online aanvragen via de knop op deze pagina
  tot en met vrijdag 10 maart 2023 
 • bij het GemeenteLoket (afspraak maken is niet nodig)
  tot en met dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur 
  neem een geldig legitimatiebewijs mee

Kiezerspas aanvragen om te stemmen in een andere gemeente

U mag met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing binnen de provincie Limburg stemmen. Voor de Waterschappen geldt dat u met een kiezerspas binnen het waterschap Limburg kunt stemmen. 

U kunt uw kiezerspas op twee manieren aanvragen:

 • online via de knop op deze pagina
  tot en met vrijdag 10 maart 2023 
  Wij sturen de kiezerspas binnen 2 werkdagen na uw aanvraag per post naar u toe
 • bij het GemeenteLoket (afspraak maken is niet nodig)
  tot en met dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur
  neem een geldig legitimatiebewijs mee

Let op: na het aanvragen van een kiezerspas kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u deze verliest.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Bijvoorbeeld vanwege werk of ziekte? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen en moet dit tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem doen.

U kunt op twee manieren iemand machtigen om namens u te stemmen:

 • met een onderhandse volmacht (met de stempas)
 • met een schriftelijke volmacht

Volmacht met stempas

Onderhands machtigen kunt u regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. 

 • vraag iemand die ook in Maastricht woont
 • vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas
 • zet uw handtekening
 • laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten
 • geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee of een duidelijke foto van uw identiteitsbewijs op de smartphone
 • uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn
 • de gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs
 • de gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau
 • de gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk uitbrengen met zijn/haar eigen stem

Let op: Mocht u uiteindelijk toch zelf kunnen stemmen, dan kunt u de volmacht intrekken en uw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen.

Schriftelijke volmacht

Kunt u niet zelf stemmen en kunt u geen onderhandse volmacht geven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven. De gemachtigde moet in de provincie Limburg wonen.

Let op: Mocht u uiteindelijk tóch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de schriftelijke volmacht niet meer intrekken. 

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen tot en met vrijdag 10 maart 2023.  U kunt deze nu al aanvragen, maar we verzenden pas na 28 februari.

Dat kan op 2 manieren: 

 • online met DigiD
  De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vult het formulier Verklaring gemachtigde in. Deze verklaring voegt u als bijlage toe tijdens uw online aanvraag.
 • bij het GemeenteLoket (afspraak maken is niet nodig)
  Vul het formulier Verzoek tot volmacht in, print het en neem het, samen met een legitimatiebewijs, mee.

Meer informatie

Lees meer informatie over volmachten op de website van de Kiesraad. Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 14 043.