Vervangende stempas of iemand machtigen om te stemmen

Als u kiesrecht heeft, ontvangt u een stempas voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Met de stempas kunt u zelf bij een stembureau stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen. Heeft u de stempas niet ontvangen of bent u de pas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen.

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Stempas

Kiezers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas op hun huisadres bezorgd. Met een stempas kan een kiezer in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Maastricht stemmen. De kiezer moet deze meenemen naar het stembureau, samen met een legitimatiebewijs. Dit bewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 17 maart 2017).

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste voor kiesgerechtigdheid voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook niet-Nederlanders uit de Europese Unie die in de gemeente wonen mogen stemmen. Hetzelfde geldt voor niet-Nederlanders van buiten de EU  die minimaal 5 jaar legaal in Nederland wonen.

Lees meer over de stempas op Stempas | Verkiezingen | Kiesraad.nl 

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Bijvoorbeeld vanwege werk of ziekte? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen en moet dit tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem doen.

U kunt op twee manieren iemand machtigen om namens u te stemmen:

 • met een onderhandse volmacht (d.m.v. de stempas)
 • met een schriftelijke volmacht

Volmacht d.m.v. stempas

Onderhands machtigen kunt u regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. 

 • vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas
 • zet uw handtekening
 • laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten
 • geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee of een duidelijke foto  van uw identiteitsbewijs op de smartphone
 • uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 17 maart 2017 of later)
 • de gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs
 • de gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau
 • de gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem

Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de volmacht intrekken en uw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen.

Schriftelijke volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen en kunt u geen onderhandse volmacht afgeven? Bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in de gemeente. Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven. 

Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de schriftelijke volmacht niet meer intrekken. 

U kon  een schriftelijke volmacht aanvragen tot uiterlijk vrijdag 11 maart.

Meer informatie

Lees meer informatie over volmachten op de website van de Kiesraad. Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 14 043.

 

  • Voor de gemachtigde geldt dat hij/zij per verkiezing:

   • bij volmacht mag stemmen voor maximaal 2 personen
   • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
   • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
   • zich bij het stemmen moet identificeren (neem uw legitimatiebewijs mee)

   Voor de volmachtgever geldt dat hij/zij op 31 januari 2022  daadwerkelijk in Maastricht ingeschreven moet staan.