Aanslagbiljet gemeentebelastingen online bekijken

De aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

U betaalt elk jaar gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Belastigensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heft en int deze belastingen namens haar deelnemers. Ook stelt BsGW de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in deze gemeenten.

BsGW voegt de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen zoveel mogelijk samen op één aanslagbiljet. Het totaal bedrag op het aanslagbiljet is dus de optelsom van die lokale belastingen.

Aanslagbiljet bekijken

Op de website van BsGW kunt u uw aanslagbiljet gemeente- en waterschapsbelastingen bekijken. Ook het aanslagbiljet van vorige jaren kunt u bekijken, downloaden en printen. U logt in met de DigiD van de persoon die de belastingaanslag ontvangen heeft.