Bijstand, korting op

Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie moet u dat doorgeven aan uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Doet u dit niet of houdt u zich niet aan de voorwaarden, dan heeft dat gevolgen. 

Verandering(en) doorgeven

Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie moet u dit verplicht doorgeven aan uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Doet u dat niet, dan kunnen wij uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen. U kunt ook een boete krijgen. Voordat wij overgaan tot dergelijke maatregelen ontvangt u eerst een waarschuwing. Wij houden daarbij altijd rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

  • u houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing
  • u geeft alle wijzigingen in uw situatie door aan de gemeente
  • u bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden
  • u gedraagt zich tegenover gemeenteambtenaren. U scheldt ze bijvoorbeeld niet uit en gebruikt geen geweld
  • u kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren
  • u gaat niet langer dan toegestaan op vakantie
  • u heeft nooit fraude gepleegd tot een van €10.000,-
  • u staat ingeschreven bij UWV Werkbedrijf
  • u levert uw periodieke verklaring, statusformulier of wijzigingsformulier op tijd in
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.