Bijstandsuitkering

Als u te weinig geld heeft om te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Aanvragen

U vraagt de bijstand aan via de website https://www.werk.nl/werkzoekenden. Hiervoor moet u in het bezit zijn van DigiD. Uw DigiD bestaat uit inloggegevens waarmee u kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heeft u geen DigiD dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

Taaleis

Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.

 • Na ontvangst van uw aanvraag zorgt de gemeente voor de verdere afhandeling. Een consulent van de gemeente neemt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. 

 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, kunt u uw uitkeringsspecificaties, jaaropgave en recente stortingen digitaal bekijken in ‘Mijn Overzicht’. U ontvangt dus geen uitkeringsspecificatie per post.

  ‘Mijn Overzicht’ is een digitale service van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voor mensen met een uitkering. U vindt 'Mijn Overzicht' via de speciale knop rechtsboven op de webpagina van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  • Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (bijvoorbeeld huurders).
  • Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u een sollicitatieplicht (tot de AOW-leeftijd). U moet dus zo snel mogelijk weer werk proberen te vinden. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kan u hierbij helpen.
  • U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. Misschien moet u een opleiding volgen of een tijd vrijwilligerswerk doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
  • Bent u een alleenstaande ouder? Er wordt rekening mee gehouden dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kinderen. Neem contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voor meer informatie over kinderopvang.
 • Hebt u een bijstandsuitkering en geeft een vriend of familielid u af en toe geld om rekeningen te betalen? Of krijgt u wel eens een tas met boodschappen?

  • Sinds 2023 mag u giften krijgen tot 1800 euro per kalenderjaar.
  • Dat hoeft u niet te melden bij uw contactpersoon van Sociale Zaken. Behalve wanneer u meer krijgt dan 1800 euro.
  • Giften van bijvoorbeeld de Voedselbank of de kledingbank tellen niet mee.
  • Geld dat u verdient met werken, moet u wel melden.

  Als u niet zeker weet wat u moet melden, bel of mail dan met uw contactpersoon.

  Voorbeeld 1: u krijgt minder dan 1800 euro

  U hebt aan het eind van de maand nog maar weinig geld over. Een familielid geeft u 1 keer 350 euro voor de huur. En u krijgt elke maand een tas met boodschappen ter waarde van 75 euro. Bij elkaar krijgt u dan in 1 jaar 1250 euro aan giften. Dat hoeft u niet te melden bij uw contactpersoon. Het heeft geen gevolgen voor uw uitkering.

  Voorbeeld 2: u krijgt meer dan 1800 euro

  Een familielid geeft u een jaar lang elke maand 200 euro. Na 9 maanden moet u dit melden bij uw contactpersoon. Want u krijgt in 1 jaar bij elkaar meer dan 1800 euro. Is de gift nog nodig of niet? Daarvoor kijkt uw contactpersoon naar uw persoonlijke situatie en of u bijvoorbeeld schulden heeft. Is de gift niet nodig, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan 200 euro per maand minder.

 • De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
  • U heeft niet te veel eigen vermogen. Hoeveel dit is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bekijk het overzicht met de actuele normen.

  Als u een bijstandsuitkering heeft, gelden de volgende voorwaarden:

  • U schrijft zich in als werkzoekende.
  • U neemt aangeboden werk aan.
  • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
  • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
  • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
  • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden.
  • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
  • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
  • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt, gericht op arbeidsinschakeling.

  Als er iets verandert, moet u dat melden. Bijvoorbeeld:

  • U verblijft tijdelijk niet op uw woonadres, bijvoorbeeld vanwege vakantie of verblijf in ziekenhuis.
  • U krijgt inkomsten anders dan uw uitkering.
  • U heeft vermogen of inkomsten in het buitenland.
  • U bent ziek.
  • U gaat verhuizen.
  • U gaat samenwonen.
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden.

 • U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar maken.

 • Uw uitkering wordt op de 20e van de maand uitbetaald. Als deze dag op een zaterdag valt, krijgt u uw uitkering op vrijdag. Valt de 20e op een zondag, dan krijgt u uw uitkering op maandag.

  Wilt u precies weten wanneer uw uitkering wordt overgemaakt op uw rekening? Raadpleeg dan de pagina Vragen over inkomen en vermogen op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Daar vindt u de betaaldata van de uitkeringen.

  Vakantiegeld

  U krijgt het vakantiegeld in juni of wanneer de uitkering stopt.

 • In uw jaaropgave ziet u hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. U kunt uw jaaropgave gebruiken voor uw belastingaangifte en om toeslagen aan te vragen (bijvoorbeeld huurtoeslag of studiefinanciering).

  MijnOverzicht

  U vindt uw jaaropgave en uw uitkeringsspecificaties in MijnOverzicht op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Log in op MijnOverzicht (met DigiD)

  Vragen over uw jaaropgave?

  Heeft u vragen over uw jaaropgave of uitkeringsspecificatie? Stel ze aan uw vaste contactpersoon bij Sociale Zaken.