Bijzondere bijstand

Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of u recht heeft op bijstand hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw auto, huis en spaargeld. Ook als u in een andere EU-Lidstaat woont, kunt u wellicht bijzondere bijstand ontvangen

Aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u online aanvragen met DigiD.  Tijdens uw online aanvraag moet u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

Hoger inkomen

U kunt ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm. U ontvangt dan een lager bedrag.

Wij houden er rekening mee als u individuele inkomenstoeslag ontvangt.

 • Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (onderaan de pagina bij Aanvragen zonder DigiD). 

 • U kunt ook bijzondere bijstand aanvragen als u een inwoner bent van een andere EU-Lidstaat:

  Let op:

  • Tijdens uw online aanvraag moet u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag.
  • Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd

  Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (onderaan de pagina bij formulieren). Of haal het formulier op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  • u heeft een laag inkomen en weinig vermogen
  • bijzondere kosten kunt u niet zelf betalen
  • de kosten zijn noodzakelijk
  • de kosten zijn te wijten aan bijzondere omstandigheden
   Voor normale kosten zoals dagelijkse boodschappen en huur, kunt u dus geen bijzondere bijstand aanvragen.
  • er bestaat geen recht op een andere uitkering of toeslag
  • de kosten zijn gemaakt in Nederland
  • u woont in de gemeente Maastricht
  • de kosten moeten nog gemaakt worden
   Er zijn uitzonderingen. De rekening mag in ieder geval nooit ouder zijn dan 1 jaar.
  • De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

   • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
   • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
   • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
   • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
  • Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  • Uw uitkering wordt op de 20e van de maand uitbetaald. Als deze dag op een zaterdag valt, krijgt u uw uitkering op vrijdag. Valt de 20e op een zondag, dan krijgt u uw uitkering op maandag.

   Wilt u precies weten wanneer uw uitkering wordt overgemaakt op uw rekening? Raadpleeg dan het overzicht betaaldata uitkeringen op de webpagina Vragen over inkomen en vermogen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland