Bijzondere bijstand

Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of u recht heeft op bijstand hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw auto, huis en spaargeld. Ook als u in een andere EU-Lidstaat woont, kunt u wellicht bijzondere bijstand ontvangen

Aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u online aanvragen met DigiD.  Tijdens uw online aanvraag moet u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

Hoger inkomen

U kunt ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm. U ontvangt dan een lager bedrag.

Wij houden er rekening mee als u individuele inkomenstoeslag ontvangt.

 • Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (onderaan de pagina bij Aanvragen zonder DigiD). 

  • u heeft een laag inkomen en weinig vermogen
  • bijzondere kosten kunt u niet zelf betalen
  • de kosten zijn noodzakelijk
  • de kosten zijn te wijten aan bijzondere omstandigheden
   Voor normale kosten zoals dagelijkse boodschappen en huur, kunt u dus geen bijzondere bijstand aanvragen.
  • er bestaat geen recht op een andere uitkering of toeslag
  • de kosten zijn gemaakt in Nederland
  • u woont in de gemeente Maastricht
  • de kosten moeten nog gemaakt worden
   Er zijn uitzonderingen. De rekening mag in ieder geval nooit ouder zijn dan 1 jaar.
 • De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

  • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
  • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
  • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
  • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
 • Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Uw uitkering wordt op de 20e van de maand uitbetaald. Als deze dag op een zaterdag valt, krijgt u uw uitkering op vrijdag. Valt de 20e op een zondag, dan krijgt u uw uitkering op maandag.

  Wilt u precies weten wanneer uw uitkering wordt overgemaakt op uw rekening? Raadpleeg dan het overzicht betaaldata uitkeringen op de webpagina Vragen over inkomen en vermogen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland