Individuele inkomenstoeslag

Als u lange tijd een laag inkomen heeft of een bijstandsuitkering heeft, kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 x per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden opnieuw een toeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Aanvragen als u nog geen uitkering ontvangt

Ontvangt u nog geen uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH)? Vraag dan online individuele inkomenstoeslag aan via de knop rechtsboven (met DigiD).

Aanvragen als u al een uitkering ontvangt

Krijgt u al een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH)? Vraag dan individuele inkomenstoeslag aan met het aanvraagformulier dat voor uw gemeente van toepassing is. Tijdens uw aanvraag kunt u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

Kies uw gemeente en vraag inkomenstoeslag aan

 

  • U krijgt nog geen AOW.
  • U heeft voldoende moeite gedaan om uw inkomen te verbeteren.
  • Uw vermogen is € 6.225,- (voor alleenstaanden) of € 12.450,- (voor alleenstaande ouders en gehuwden). Heeft u een eigen huis, dan mag er niet meer dan € 51.600 eigen vermogen in het huis zitten.
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U heeft 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een andere uitkering op bijstandsniveau.
  • Uw partner moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.
  • U heeft DigiD nodig als u online wilt aanvragen.

  U komt niet in aanmerking als u de afgelopen 3 jaar:

  • Een opleiding of studie heeft gevolgd, waarbij een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of studiefinanciering heeft ontvangen.
  • In de gevangenis heeft gezeten.
  • Langer dan 28 dagen per kalenderjaar niet in Nederland bent geweest.
  • Een verlaging van uw bijstandsuitkering heeft gehad omdat u verplichtingen niet bent nagekomen.
 • U ontvangt in 2023 een inkomenstoeslag van:

  • voor gehuwden € 587,00
  • voor alleenstaande ouders € 527,00
  • voor alleenstaanden € 421,00
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar maken.

 • Lukt het niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD, dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Ga dan naar de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Hier kunt u een aanvraagformulier downloaden. U kunt het formulier ook afhalen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland op locatie Randwycksingel 22, Maastricht.