Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf, maar u heeft nog geen ander werk. Dan kan uw inkomen lager uitvallen dan het wettelijke minimum. U kunt dan een inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) uitkering aanvragen die uw inkomen en dat van uw eventuele partner aanvult tot het sociaal minimum.

Aanvragen

De uitkering hangt af van uw gezamenlijke inkomen. Ook als gedeeltelijk arbeidsongeschikte heeft u mogelijk recht op een IOAZ-uitkering. Gaat u stoppen met uw bedrijf, dan moet u een IOAZ-uitkering aanvragen voordat u stopt met uw bedrijf. Om uw IOAZ aan te vragen, moet u eerst een afspraak maken.