Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kunt u als oudere of arbeidsongeschikte werkloze een beroep doen op de wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers.

Aanvragen

Een IOAW-uitkering vraagt u aan met DigiD. Bij uw aanvraag stuurt u het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs
 • burgerservicenummer
 • bewijs van inschrijving werkzoekende (Werkbedrijf), tenzij u vrijgesteld bent

Als u samenwoont of getrouwd bent, dan moet u samen de uitkering aanvragen. Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de gemeente en u verneemt van ons of de uitkering aan u wordt toegekend. Zo ja, dan wordt de uitkering achteraf maandelijks aan u uitbetaald.

 • Verschil IOAW en bijstand

  Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

  Hoogte van uw uitkering

  Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

  Uitbetaling

  De IOAW-uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald. De uitkering wordt beëindigd zodra u er geen recht meer op heeft. Pas als u de uitkering heeft aangevraagd, begint uw recht op de uitkering (meldingsdatum Sociale Zaken Maastricht Heuvelland). Vraag de uitkering dus op tijd aan.

 • Waar moet u aan voldoen?

  • u bent vóór 1 januari 1965 geboren.
  • u bent op of na uw 50e werkloos geworden en u heeft geen ww-uitkering.
  • u bent op of na uw 50e een WGA-uitkering gekregen, maar bent deze uitkering weer verloren, omdat u bij de herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • u bent deels arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering. Maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat u een partner heeft die is geboren na 31 december 1971. En u heeft géén kind dat jonger dan 12 jaar.
  • u bent bereid om (vrijwilligers)werk te doen of maatschappelijk nuttig werk als wij u hierom vragen.
  • u bent werkeloos geworden nadat u 57,5 jaar of ouder bent.
  • u voldoen niet aan de 'vier uit vijf jareneis' uit de ww, maar wel aan de wekeneis, dan krijgt u een kortlopende WW-uitkering. Daarna kunt u een IOAW-uitkering aanvragen.
 • Wat wordt van u verwacht?

  • u moet solliciteren. Wij kunnen u helpen om werk te zoeken.
  • u accepteert aangeboden werk, ook als het niet helemaal aansluit bij uw werkervaring of opleiding.
  • u moet veranderingen in uw leef- en gezinssituatie melden. Zeker als dit gevolgen kan hebben voor uw uitkering of uw mogelijkheden om te werken.
  • deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

  Als u uw verplichtingen niet nakomt, kunnen wij geld terugvorderen en/of u ontvangt een lagere uitkering of wij zetten uw uitkering stop.

 • Termijn

  Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Het kan enkele weken duren voordat de uitkering aan u wordt uitbetaald. Als u hierdoor financiële problemen krijgt, kunt u een om een voorschot vragen.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar maken.