Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kunt u als oudere of arbeidsongeschikte werkloze een beroep doen op de wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers.

Aanvragen

Een IOAW-uitkering vraagt u aan met DigiD. Bij uw aanvraag stuurt u het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs
 • burgerservicenummer
 • bewijs van inschrijving werkzoekende (Werkbedrijf), tenzij u vrijgesteld bent

Als u samenwoont of getrouwd bent, dan moet u samen de uitkering aanvragen. Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de gemeente en u verneemt van ons of de uitkering aan u wordt toegekend. Zo ja, dan wordt de uitkering achteraf maandelijks aan u uitbetaald.

 • Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

  Hoogte van uw uitkering

  Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

  Uitbetaling

  De IOAW-uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald. De uitkering wordt beëindigd zodra u er geen recht meer op heeft. Pas als u de uitkering heeft aangevraagd, begint uw recht op de uitkering (meldingsdatum Sociale Zaken Maastricht Heuvelland). Vraag de uitkering dus op tijd aan.

 • U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

  U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:
  • bent geboren voor 1 januari 1965;
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.
  Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
  • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.
  • Uw gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.
  • u moet solliciteren. Wij kunnen u helpen om werk te zoeken.
  • u accepteert aangeboden werk, ook als het niet helemaal aansluit bij uw werkervaring of opleiding.
  • u moet veranderingen in uw leef- en gezinssituatie melden. Zeker als dit gevolgen kan hebben voor uw uitkering of uw mogelijkheden om te werken.
  • deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

  Als u uw verplichtingen niet nakomt, kunnen wij geld terugvorderen en/of u ontvangt een lagere uitkering of wij zetten uw uitkering stop.

 • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Het kan enkele weken duren voordat de uitkering aan u wordt uitbetaald. Als u hierdoor financiële problemen krijgt, kunt u een om een voorschot vragen.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar maken.

 • Uw uitkering wordt op de 20e van de maand uitbetaald. Als deze dag op een zaterdag valt, krijgt u uw uitkering op vrijdag. Valt de 20e op een zondag, dan krijgt u uw uitkering op maandag.

  Wilt u precies weten wanneer uw uitkering wordt overgemaakt op uw rekening? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland