Kinderopvangtoeslag

Als u en uw partner werken of een opleiding of een traject naar werk volgen, heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang (kinderopvangtoeslag).

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van uw gezinsinkomen of het aantal opvanguren dat u afneemt. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij en wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

Tegemoetkoming

Soms komt u bovenop de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ook nog in aanmerking voor een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Bijvoorbeeld omdat u een re-integratietraject of opleiding volgt. Hiervoor kunt u terecht bij het Loket Kinderopvang. Bereikbaar via het mailadres wko [at] maastricht.nl

 

  • Om voor de gemeentelijke tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden onderstaande voorwaarden:

    • u hebt een uitkering op grond van de Participatiewet en volgt een re-integratietraject of een inburgeringstraject óf
    • u hebt een uitkering op grond van de Participatiewet en u hebt aanvullende inkomsten uit arbeid
    • de kinderopvangorganisatie staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang

    Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maar heeft u wel kinderopvang nodig om medische of sociale redenen? Dan heeft u mogelijk recht op een gemeentelijke tegemoetkoming op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI). Een jeugdarts van de GGD of JGZ beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van uw gezinsinkomen.