Kwijtschelding belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen.

Aanvragen bij BsGW

U kunt kwijtschelding online aanvragen met DigiD via MijnBsGW op de website van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). BsGW bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt op basis van uw:

  • uw inkomsten
  • uw uitgaven
  • uw bezittingen

 Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt ook een betalingsregeling aanvragen.