Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

De gemeente Maastricht geeft iedereen met een minimuminkomen een tegemoetkoming voor een aanvullende ziektekostenverzekering.

Aanvragen

U kunt een vergoeding voor een tegemoetkoming premie aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen met DigiD. Tijdens uw aanvraag kunt u de gevraagde bewijsstukken uploaden. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

De tegemoetkoming voor inwoners van Maastricht is € 80.

Automatische tegemoetkoming

Als u een uitkering heeft en deelneemt aan de collectieve zorgverzekering van het VGZ Zuid-Limburgpakket, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch een tegemoetkoming. 

  • Maximaal 8 weken na aanvraag nemen wij een besluit. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

  • U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

  • Kunt u om redenen niet online aanvragen, neem contact op met Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland en informeer naar de mogelijkheden.