Gemeentelijk beperkingenregister, inzage

Als u een pand of stuk grond wilt kopen, is het verstandig om vooraf te checken of er  een publiekrechtelijke beperking voor geldt. Gemeenten kunnen zo'n beperking opleggen en zo bepalen wat u wel of niet met het pand of stuk grond mag doen. U kunt het beperkingenregister inzien bij de gemeente (gratis) of Kadaster.  Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen.

Bekijk register voor de koop

Wij adviseren u het register te raadplegen voordat u een huis of een stuk grond koopt. U weet dan wat u wel of niet met een pand of stuk grond mag doen. Het kan namelijk zijn dat:

  • een pand is aangewezen als gemeentelijk monument
  • een pand is onbewoonbaar verklaard
  • een pand voor bepaalde tijd is gesloten omdat er sprake was van drugshandel
  • de gemeente voorkeursrecht heeft op een stuk grond

U kunt ook vragen om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel als u moet kunnen aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft.

Kosten

Inzage (op afspraak) bij de gemeente is gratis. Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen. In 2023 kost dit € 18,00.

Meer informatie

Meer informatie via de Rijksoverheid of via de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.