Gemeentelijk beperkingenregister, inzage

Als u wilt weten of er een publiekrechtelijke beperking is opgelegd op een pand of een bepaald stuk grond, dan kunt u inzage vragen in het beperkingenregister. Dit kan bij de gemeente of bij het Kadaster.

Bekijk register voor de koop

Wij adviseren u het register te raadplegen voordat u een huis of een stuk grond koopt. U weet dan wat u wel of niet met een pand of stuk grond mag doen. Het kan namelijk zijn dat:

  • een pand is aangewezen als gemeentelijk monument
  • een pand is onbewoonbaar verklaard
  • een pand is voor bepaalde tijd gesloten vanwege drugshandel
  • de gemeente heeft voorkeursrecht op een stuk grond

U kunt ook vragen om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel als u moet kunnen aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft.

Kosten

Inzage (op afspraak) bij de gemeente is gratis. Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen.

Meer informatie

Meer informatie via de Rijksoverheid of via de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.