Ligplaatsvergunning Zuid-Willemsvaart

In de gemeente Maastricht zijn enkele ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Ligplaatsvergunningen zijn uitsluitend te verkrijgen voor de Zuid-Willemsvaart. Als u hier een ligplaats wilt innemen moet u een ligplaatsvergunning aanvragen. Als u een woonboot overneemt met een vergunning, moet u deze laten overdragen op uw naam.

Ligplaatsvergunning aanvragen

Een aanvraagformulier voor een ligplaatsvergunning kunt u per mail aanvragen. Voor de aanvraag zelf heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • gegevens over het vaartuig
 • gegevens over de afmeerlocatie
 • gegevens over de eventueel bijbehorende voorzieningen (bijboot, vlonder)
 • naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer van de eigenaar en de eventuele gebruiker van het woonschip
 • bewijs van eigendom van het woonschip
 • foto’s woonschip
 • foto’s bijbehorende voorzieningen

Kosten

Tarieven 2023

 • De aanvraag kost € 131,70
 • Aanpassingen, toevoegingen en weigeringen in uw lopende vergunning: € 46,50
 • De vergunning overzetten op een andere naam: € 46,50

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

 • Op de Zuid-Willemsvaart zijn ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Bekijk de ligplaatskaart voor de precieze locaties. 

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal met maximaal 4 weken verlengd worden. 

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.