Probleem met verhuurder melden

Zoekt u een huis of huurt u er een van een verhuurder? Voelt u zich slecht behandeld, bijvoorbeeld omdat de verhuurder discrimineert, bedreigt, te veel borg vraagt, of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u dit melden.

Voor wie?

U kunt een probleem met een verhuurder of verhuurbemiddelaar melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Woont u in een huis van een woningcorporatie en heeft u problemen? Vertel het de corporatie. Zij proberen dan het probleem op te lossen.

Wat kan ik melden?

U kunt een melding doen in de volgende situaties.

De verhuurder:

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te veel borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract (op papier of digitaal)
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • hoe u in contact kunt komen met de verhuurder  
  • hoe u in contact kunt komen met het Meldpunt goed verhuurderschap Maastricht  (www.goedverhuurderschapmaastricht.nl)
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt kosten voor bemiddeling aan u

Wat heb ik nodig?

Voor een melding heeft u nodig:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het gaat om een woning die u huurt of wilt huren
 • een beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen

Na de melding

U krijgt een bevestiging als uw melding gelukt is, behalve als u anoniem meldt. Het Meldpunt goed verhuurderschap Maastricht behandelt de melding namens de gemeente. Hoe lang de gemeente nodig heeft voor uw melding, hangt af van de situatie. Let op: als u anoniem meldt, kan de gemeente u niet informeren over de aanpak van uw melding.

De gemeente kan niet alle meldingen nakijken, gebruiken of meteen oplossen. Soms is een dossier nodig met meer informatie. Het maken van zo'n dossier kost tijd. Het is belangrijk dat uw melding zo duidelijk en compleet mogelijk is.

Blijkt na uw melding dat de verhuurder of de verhuurbemiddelaar zich niet houdt aan de regels van de Wet goed verhuurderschap? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten de woning volgens de regels te verhuren. Of de verhuurder krijgt een boete. Als de situatie niet heel dringend is, bekijkt de gemeente de melding later.

 • Betaal ik te veel huur?

  U kunt zelf controleren of u niet te veel huur betaalt. Doe de huurprijscheck en lees meer op Rijksoverheid | Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning?

  Kan ik anoniem (zonder naam) een melding doen over mijn verhuurder?

  Ja, u kunt ook anoniem een melding doen bij het meldpunt.

  Kan ik met deze nieuwe wet mijn verhuurder vragen om mijn huurwoning duurzamer te maken?

  In de Wet goed verhuurderschap staan géén regels over duurzaamheid. Wel kunt u zelf voorstellen doen aan uw verhuurder voor het duurzamer maken van de woning. Dit heet het initiatiefrecht. Als u een goed voorstel heeft, moet de verhuurder hier meestal mee akkoord gaan. Dit kan betekenen dat u iets meer huur gaat betalen. Als de verhuurder het niet eens is met uw voorstel, kunt u naar de rechter gaan. Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal of bekijk de voorbeeldbrief van de woonbond.

  Kan ik een melding maken als ik huur bij een woningcorporatie?

  Dit kan niet via het Meldpunt. Niet de gemeente, maar de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) controleert of woningcorporaties zich aan de nieuwe wet houden. De Aw behandelt geen losse klachten van individuele huurders.

  Klachten meldt u daarom bij de woningcorporatie. Komt u er niet uit met de woningcorporatie? Vraag dan hulp aan Qwestie, de onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporaties.

 • Geldt de wet alleen voor nieuwe huurcontracten? Of ook voor bestaande huurcontracten?

  De wet geldt voor alle huurcontracten. Dus ook voor huurcontracten die eerder al bestonden. Voor een aantal regels in de wet kunt u meer tijd krijgen. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet geven. En het apart houden van het huur- en werkcontract. Bekijk artikel 23 van de Wet goed verhuurderschap voor meer informatie.

  Moet ik mijn oude contracten vernieuwen?

  Ja, als uw oude contracten niet voldoen aan de nieuwe regels, moet u ze vernieuwen. U hoeft de vernieuwde niet naar de gemeente te sturen. Voor een aantal regels in de wet kunt u meer tijd krijgen. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet geven. En het apart houden van het huur- en werkcontract. Bekijk artikel 23 van de Wet goed verhuurderschap voor meer informatie.

  Wat als ik me niet aan de regels houd?

  Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 9.000 (bij uw eerste overtreding). Als het vaker gebeurt, kan de boete oplopen tot € 90.000.