Starterslening

Het is weer mogelijk om een starterslening aan te vragen in de gemeente Maastricht.

Starterslening

De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. De lening is een tweede hypotheek en is aanvullend op de reguliere hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke reguliere hypotheek. De eerste 3 jaar van de starterslening betaalt men geen rente en aflossing. Pas na drie jaar, als het inkomen van de koper voldoende gestegen is, gaat men rente en aflossing betalen. Periodiek kan een hertoets qua inkomen aangevraagd worden. Extra aflossing van de starterslening is altijd boetevrij mogelijk. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Voorwaarden

Een starter is iemand die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste keer een eigen woning koopt.  Bij twee aanvragers voor dezelfde woning moeten zij allebei voldoen aan de eis dat ze niet eerder een woning hebben gekocht. De aanvrager moet zelf in de woning gaan wonen waarvoor een starterslening wordt verstrekt.

Woningen en maximum leenbedrag

Het gaat om de koop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Maastricht met een maximale koop-(aanneem)som van € 245.000 inclusief verbeterkosten en meerwerk. De aankoop moet voldoen aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Het maximale leenbedrag is € 49.000,- (20 procent van € 245.000,-).

Aanvraag

Een starter die in aanmerking wil komen voor een starterslening, meldt zich bij de gemeente. Vervolgens wordt gecontroleerd of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Hiervoor vult u het online aanvraagformulier rechtsboven aan deze pagina in.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, ontvangt de starter van de gemeente een toewijzingsbrief Starterslening. Deze brief is vanaf de datum van toewijzing 14 dagen geldig. Met de toewijzingsbrief kunt u binnen die termijn een definitieve starterslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen. Na 14 dagen vervalt de toewijzingsbrief. De hoofdlening en de starterslening dienen te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoofdlening kan worden verkregen bij een financiële instelling van eigen keuze. De starterslening wordt als tweede hypotheek verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze organisatie toetst de aanvraag en bepaalt de definitieve hoogte van de starterslening. SVn doet het financiële beheer. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de starterslening op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).