Woning met urgentie aanvragen

Zoekt u dringend een woning? Bijvoorbeeld omdat u bent gescheiden en moet verhuizen omdat u de woonlasten voor u en uw kinderen niet meer kunt betalen? Dan kunt u een urgentie aanvragen. Eén van de Maastrichtse woningcorporaties biedt u dan binnen één jaar een passende woning aan.

Aanvragen via Thuis in Limburg

Urgentie vraagt u per mail aan bij de organisatie Thuis in Limburg.

In uw e-mail moet u uw inschrijfnummer van Thuis in Limburg vermelden. Vervolgens ontvangt u per post een aanvraagformulier voor urgentie. Als de urgentie wordt toegewezen, mag u zelf niet meer inschrijven op een woning. U krijgt binnen een jaar een passende woning aangeboden. Hierbij wordt géén rekening gehouden met uw woonwensen. Als u het aanbod weigert, vervalt uw urgentie. U mag dan een jaar lang geen nieuwe urgentieaanvraag indienen.

Voorwaarden

U kunt alleen urgentie aanvragen als u:

  • 28 jaar of ouder bent
  • jonger dan 28 jaar bent en er minstens 1 kind jonger dan 18 jaar bij u woont of minimaal 16 weken zwanger bent
  • staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Maastricht
  • minstens 6 maanden in Maastricht woont. Dit moet u aantonen met een afschrift uit de BRP
  • als eenpersoonshuishouden niet meer verdient dan € 44.035,- bruto per jaar (prijspeil 2023)
  • als twee- of meerpersoonshuishouden samen niet meer verdient dan € 48.625,- bruto per jaar (prijspeil 2023)
  • Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u  zich wenden tot Qwestie. Dat is een onafhankelijke klachtencommissie die klachten behandelt over de Maastrichtse woningcorporaties. Deze commissie behandelt ook klachten van woningzoekenden die zijn ingeschreven bij Thuis in Limburg.

    Kijk voor meer informatie op de website van Qwestie.