Eigen bijdrage Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt iedereen in 2021 een eigen bijdrage. Die bedraagt maximaal € 19,- per maand.

Vrijgesteld van eigen bijdrage?

Soms bent u vrijgesteld van een eigen bijdrage voor de Wmo. In onderstaande situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen: 

  • U bent getrouwd of heeft een partner en u of uw partner heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt
  • U betaalt al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden

U hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen voor:

  • rolstoelen
  • vervoer op maat via Omnibuzz
  • woningaanpassingen in algemene ruimten die gedeeld gebruikt worden
  • Wmo-maatwerkvoorzieningen voor minderjarigen (behalve woningaanpassingen)

Betalingsregeling

Kunt u uw eigen bijdrage en andere rekeningen niet betalen? Dan kunt u bij het CAK gebruikmaken van een betalingsregeling