Regelingen voor mensen met extra kosten door (chronische) ziekte en/of een beperking

Mensen met een chronische ziekte en/of beperking maken vaak hoge kosten. Hieronder vindt u een overzicht van gemeentelijke en landelijke regelingen om deze kosten te beperken.

Afschaffing meerkostenregeling

Mensen met een chronische ziekte en/of beperking maken vaak hoge kosten. Daarom gaf de gemeente Maastricht deze inwoners een jaarlijkse tegemoetkoming: de meerkostenregeling voor chronisch zieken en/of mensen met een beperking. Vanwege bezuinigingsmaatregelen in de Wmo, is deze meerkostenregeling per 1 januari 2021 afgeschaft. 

De gemeente heeft wel nog andere regelingen om uw kosten te beperken. Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor landelijke regelingen van de Belastingdienst en het UWV. U vindt ze in onderstaand overzicht.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze informatie, dan kunt u bellen met 14 043.

Regelingen van de gemeente

Collectieve zorgverzekering (VGZ Zuid-Limburgpakket)

De gemeente Maastricht heeft een contract met zorgverzekeraar VGZ zodat inwoners gebruik kunnen maken van een collectieve ziektekostenverzekering. U kunt kiezen tussen het uitgebreide VGZ Zuid-Limburgpakket of het VGZ Zuid-Limburgpakket Compact. Om voor deze zorgverzekering in aanmerking te komen
moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het inkomen niet hoger zijn dan 150 % van het sociaal minimum. Overstappen kan alleen in december. Wanneer u veel zorgkosten verwacht, is het uitgebreide VGZ
Zuid-Limburgpakket een goede keuze. Hierin is het wettelijk verplicht eigen risico en de CAK-eigen bijdrage meeverzekerd. Wanneer u weinig zorgkosten verwacht, is het VGZ Zuid-Limburgpakket Compact pakket
een goede keuze. Hierin is het eigen risico niet meeverzekerd. 

Kijk voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u als gevolg van uw ziekte meer waskosten en meer kledingslijtage. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Tegemoetkoming aanvullende zorgkostenpremie

Bent u aanvullend verzekerd en is het inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming aanvullende zorgkostenpremie van € 80,- per persoon per jaar.

Meer informatie over de tegemoetkoming vindt u op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Meedoen in de samenleving met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Inwoners die minimaal 6 maanden onafgebroken wonen in de gemeente en met een inkomen (exclusief vakantiegeld) tot 110% van het sociaal minimum kunnen gebruikmaken van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Het Volwassenenfonds betaalt bijvoorbeeld (een deel) van het geld dat u moet betalen om lid te worden van een sportschool of vereniging. Of ze betalen de contributie en / of spullen om te kunnen sporten of om bijvoorbeeld muziek te kunnen maken. 

Maaltijdvoorziening en sociale alarmering

Heeft u een minimum inkomen en maakt u door het gebruik van een maaltijdvoorziening of sociale alarmering extra kosten. Ook dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Regelingen Belastingdienst

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over toeslagen.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u veel kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent, een beperking hebt, of wat ouder bent? U kunt dan in sommige gevallen uw kosten aftrekken. 

Kijk voor meer informatie over aftrekposten op de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Inwoners met een lager inkomen hebben in sommige gevallen recht op huurtoeslag. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.

Meer informatie over toeslagen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Regelingen UWV

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Elk jaar betaalt UWV in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. De jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt tegelijk met uw uitkering in september overgemaakt. U hoeft
hiervoor niets te doen.

Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming op de website van het UWV.