Scootmobiel voor langere tijd lenen

Een scootmobiel kan u helpen om u te verplaatsen in uw woonomgeving. Er zijn 2 mogelijkheden: u leent een scootmobiel voor langere tijd. U betaalt hiervoor maandelijks een bijdrage aan de gemeente. Of u leent een scootmobiel voor korte tijd via de scootmobieluitleen bij u in de buurt (een hele of halve dag). Dit is gratis. 

 

Brief van ons ontvangen? Geef voor 1 oktober uw keuze door

Heeft u al een scootmobiel als maatwerkvoorziening? Dan heeft u van ons een brief ontvangen waarin staat dat het gebruik van uw scootmobiel verandert. Scootmobielen vallen niet langer onder een maatwerkvoorziening van de Wmo, maar onder een algemene voorziening. Een algemene voorziening is voor iedereen vrij toegankelijk. Dit betekent dat iedere inwoner die een scootmobiel nodig heeft, dit zelf kan regelen. U bepaalt zelf of u een scootmobiel nodig heeft. Als u gebruik wilt maken van de algemene voorziening scootmobielen, dan betaalt u vanaf 2023 maandelijks een bijdrage via automatische incasso. 

Wij hebben u per brief laten weten dat u uiterlijk 1 oktober 2022 moet kiezen of u: 

 1. uw huidige scootmobiel wil blijven gebruiken
 2. uw huidige scootmobiel wil ruilen voor een ander type
 3. uw scootmobiel wil inleveren

Geef uw keuze online (met DigiD) aan ons door. Heeft u hierbij hulp nodig? Vraag iemand uit uw omgeving. Of neem contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner via Trajekt of MEE.

Nog geen scootmobiel? Wilt u een scootmobiel aanvragen? Lees de info hieronder

Algemene voorziening

De gemeente Maastricht verstrekt scootmobielen voor langere tijd via de algemene voorziening scootmobielen. Een algemene voorziening is voor alle inwoners van de gemeente beschikbaar en is gericht op maatschappelijke ondersteuning.

Bijdrage in de kosten

Voor de scootmobiel betaalt u maandelijks een bijdrage aan de gemeente. Heeft u een laag of gemiddeld inkomen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in deze kosten. Meer informatie over de bijdrage en tegemoetkoming in de kosten vindt u in het uitklapmenu onderaan deze pagina.

Voorwaarden 

 • U bent ingeschreven in Maastricht
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft buitenshuis moeite met staan of lopen. U kunt maximaal ongeveer 100 meter lopen, eventueel met wandelstok of rollator. 
 • Voldoende rijvaardigheid (dit wordt getest)
 • De scootmobiel kan gestald en opgeladen worden of er kan een stalling met oplaadpunt gemaakt worden.

Model scootmobiel

U kunt 2 typen scootmobiel lenen: een standaard of een comfort scootmobiel. De belangrijkste verschillen tussen beide modellen zijn: veerkracht  en hoogte van de bijdrage in de kosten. Heeft u rugklachten of bent u daarvoor in behandeling? Dan adviseren wij u om een comfort scootmobiel in bruikleen te nemen.

Bruikleen

U ontvangt een scootmobiel in bruikleen en wordt dus geen eigenaar hiervan. Van u wordt verwacht dat u goed omgaat met de scootmobiel. Bij de levering van Welzorg ondertekent u een bruikleenovereenkomst. 

Bij iedere scootmobiel krijgt u standaard een gratis servicepakket:

 • preventief onderhoud
 • reparatie bij storing of gebrek(en)
 • vervangende scootmobiel bij onderhoud of reparatie (indien nodig)
 • pechhulp (24 uur per dag / 7 dagen per week)
 • wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (het kentekenplaatje)
 • Gebruikers van de algemene voorziening scootmobielen betalen maandelijks een bijdrage aan de gemeente via automatische incasso. 

  Lage en middeninkomens kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen via het aanmeldformulier. Zie tabel inkomens. Uw maandelijkse bijdrage wordt hierdoor lager. 

  Bijdrage per scootmobiel
  • standaard scootmobiel € 42,-
  • comfort scootmobiel € 65,-
  Bijdrage scootmobiel met tegemoetkoming in de kosten 

  Mensen met lage inkomens die in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming van 60% betalen maandelijks:

  • standaard scootmobiel € 16,80
  • comfort scootmobiel € 26,-

  Mensen met middeninkomens die in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming van 30% betalen maandelijks:

  • standaard scootmobiel € 29,40
  • comfort scootmobiel € 45,50
  Tabel inkomens

  In deze tabel ziet u of u een lager inkomen heeft (tot 110% bijstandsniveau) of een middeninkomen heeft (tussen 110% en 150% van het bijstandsniveau)

  Netto inkomen per 1 juli 2022

  Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

  Lager inkomen

  Middeninkomen

  Alleenstaande of alleenstaande ouder

  € 1.151,40

  Tussen € 1.151,40 en € 1.570,01

  Echtpaar waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de AOW-leeftijd

  € 1.644,86

  Tussen € 1.644,86 en € 2.243,00

  Vanaf de AOW-leeftijd

   

  Lager inkomen

  Middeninkomen

  Alleenstaande of alleenstaande ouder

  € 1.280,83

  Tussen € 1.280,83 en € 1.746,59

  Echtpaar dat niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf heeft, en waarvan één of meer de AOW-leeftijd heeft bereikt.

  € 1.735,08

  Tussen € 1.735,08 en € 2.366,01

  Let op: u hoeft geen rekening te houden met vakantiegeld. Bovenstaande bedragen zijn exclusief vakantietoeslag.