Servicepunt Gehandicapten

Het Servicepunt Gehandicapten Maastricht bestaat niet meer. Heeft u een beperking of een chronische ziekte? Dan kunt u voor informatie en advies terecht bij Stichting Samen Onbeperkt. Bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget (pgb), mantelzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Belangenbehartiging gehandicapten en chronisch zieken

Stichting Samen Onbeperkt staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een beperking en/of chronische ziekte in Maastricht en de regio. De stichting wil dat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving. Stichting Samen Onbeperkt maakt zich sterk voor gelijke rechten en gelijke kansen. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Samen Onbeperkt.