Verplichte zorg (Wvggz)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De gemeente vormt na invoering van de Wvggz een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de GGZ en het OM blijft ook bestaan. Bekijk het informatiefilmpje van de Rijksoverheid.

Meer mogelijkheden voor behandeling

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch gebeuren. Aan verplichte zorg gelden nog altijd strenge voorwaarden. De nieuwe Wvggz maakt het dus niet gemakkelijker om iemand verplichte zorg te geven of op te nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving en netwerk geboden worden.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Bijvoorbeeld met welzijn, maatschappelijk werk, de woningcorporaties, zorgorganisaties, vrijwilligers en nog veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiƫn of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en dan kan de Wvggz uitkomst bieden.

Melding psychische hulp (Wvggz)

In de nieuwe wet is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. 

Familie, naasten of buren merken namelijk vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. 

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

Melding maken

Verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

Acute crisis?

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; zij neemt een crisismaatregel.

Crisisdiensten en meldpunten

 • Voor volwassenen is er de crisisdienst Volwassenzorg/spoedeisende psychiatrie van Mondriaan GGZ. 
  Deze is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.
  Het telefoonnummer is088-5066666 of 088-5066262.
 • De crisisdienst Ouderenzorg (vanaf 65 jaar) is voor mensen die al ingeschreven zijn bij Mondriaan.
  Deze is binnen kantooruren bereikbaar via 088-5066363 en buiten kantooruren via 088-5066262.
  Voor ouderen die nog niet zijn ingeschreven bij Mondriaan is zowel binnen als buiten kantooruren de crisisdienst bereikbaar via 088-5066262.
 • Is er geen direct gevaar maar bestaan er wel zorgen? Dan kunt u het landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag bellen.
  Dit is het telefoonnummer  0800-1205. Voor onze regio wordt u dan doorgeleid naar Meldpunt Vangnet OGGZ.

Informatie, advies en ondersteuning voor ouders, partners en andere familie en naasten

Heeft u als naaste te maken met de Wet verplichte ggz? Heeft u of iemand anders een melding gedaan? En heeft u vragen of zoekt u steun? Neem contact op met een familievertrouwenspersoon. Dat kan: