Voedselbank

Als u te weinig geld heeft voor eten en kleding, dan kunt u naar de voedselbank gaan. Daar kunt u 1 keer per week gratis een voedselpakket ophalen. Daarin zit bijvoorbeeld brood, beleg, groente en fruit. U kunt zelf een wekelijks voedselpakket aanvragen. Of het aanvraagformulier samen met een maatschappelijke dienst of andere hulpverlenende instantie invullen.

Voedselpakket nodig?

De Voedselbank Limburg-Zuid ondersteunt mensen die te weinig geld hebben om alle boodschappen te betalen. De voedselpakketten worden elke week gratis uitgedeeld en dienen als aanvulling op uw eigen boodschappen. Hulp van de voedselbank is tijdelijk: maximaal 3 jaar en steeds voor een periode van 6 maanden. 

Zelf voedselpakket aanvragen

U kunt zelf een wekelijks voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank Zuid-Limburg. Maar we raden u aan om uw aanvraag samen met een hulpverlener te doen.

Voedselpakket aanvragen met hulpverlener

Hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk, Jeugdzorg, thuiszorgorganisaties en de diaconie├źn van kerken helpen u graag om een wekelijks voedselpakket aan te vragen. Hulpverleners kunnen u ook helpen als u iets niet begrijpt.

Voorwaarden

De voedselbank kijkt naar uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat u overhoudt nadat u de vaste lasten betaald heeft, bijvoorbeeld de huur, elektriciteit of verzekeringen.