Honden

Heeft u een of meer honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. Om overlast voor anderen zo veel mogelijk te voorkomen, gelden er in Maastricht regels voor het uitlaten van uw hond(en).

Regels

 • Binnen de bebouwde kom geldt vrijwel overal een aanlijnplicht.
 • In hondenlosloopgebieden* mag uw hond los lopen.
 • Daarnaast geldt overal dat u de poep van uw hond moet opruimen.

Hondenbelasting

U moet bij de Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW) doorgeven hoeveel honden u bezit. Onderstaande wijzigingen geeft u ook door aan de BsGW:

 • nieuwe hond
 • hond overleden of hond verkocht
 • verhuizing naar een andere gemeente

Kijk voor meer informatie op de productpagina hondenbelasting.

 • Binnen bebouwde kom

  Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom, moet uw hond altijd aan de lijn. Tenzij het een hulphond is. 

  Buiten bebouwde kom

  Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het om een verharde weg of een openbare plek gaat zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

  Aanlijnplicht

  Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht wel of niet geldt of een algeheel verbod van kracht is. Dit staat aangegeven met borden. U mag uw hond nooit uitlaten op kinderspeelplaatsen en speelweides of in zandbakken. In de hondenlosloopgebieden mag u uw hond wel loslaten.

 • Hondenlosloopgebieden zijn door het college aangewezen gebieden waar honden mogen loslopen. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw hond. Andere bezoekers (met of zonder hond) mogen geen last hebben van uw hond. Zorg dat uw hond niet ontsnapt. En ook in het losloopgebied geldt de opruimplicht.

 • Als u uw hond uitlaat dan moet u de poep van uw hond onmiddellijk zelf opruimen. U kunt zelfs al een boete krijgen als u geen deugdelijk opruimmiddel bij u heeft. Voor het opruimen van de uitwerpselen kunt u een eigen zakje gebruiken, maar er zijn ook speciale hondenpoepzakjes verkrijgbaar. Gooi het zakje weg in een van de hondenpoepbakken. 

  Poepbak vol?

  Is een hondenpoepbak vol, dan kunt u dat melden via de MijnGemeente App of via onze website.

  Hulphond

  Heeft u vanwege een beperking een hulp- of geleidehond? Dan hoeft u de poep van uw hond niet op te ruimen. En u bent niet verplicht om een opruimmiddel bij u te hebben. 

  • Binnen de bebouwde kom en in natuurgebieden loopt uw hond aan de lijn
  • In een hondenlosloopgebied mag uw hond loslopen
  • Uw hond mag niet in speeltuinen, speelveldjes en zandbakken lopen. Ook aangelijnd mag u daar niet met uw hond komen
  • Op begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente mag uw hond niet komen
  • U ruimt zelf de hondenpoep op
 • Tarieven 2021

  Als u de regels voor het uitlaten van uw hond(en) overtreedt, kunt u een boete krijgen van:

  • € 9,00 administratiekosten +
  • € 100,00 als uw hond losloopt in de bebouwde kom
  • € 150,00 als uw hond losloopt op een speelterrein
  • € 150,00 als u de hondenpoep niet opruimt
  • € 100,00 als u geen hondenpoepzakjes of ander opruimmiddel bij u hebt

  De administratiekosten zijn door de overheid bepaald.