Honden

Heeft u een of meer honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. Om overlast voor anderen zo veel mogelijk te voorkomen, gelden er in Maastricht regels voor het uitlaten van uw hond(en).

Regels

 • Binnen de bebouwde kom moet uw hond altijd aan de lijn. Behalve in hondenlosloopgebieden* of als uw hond een hulp- of geleidehond is.
  Binnen de bebouwde kom geldt dus een aanlijnplicht (APV Maastricht 2006, Artikel 2.4.17). Let op: het gebruik van een stroomstoothalsband is per 1 januari 2022 verboden.
 • In de aangewezen hondenlosloopgebieden* mag uw hond los lopen.
 • Uw hond mag niet in speeltuinen, speelveldjes en zandbakken lopen. Ook aangelijnd mag u daar niet met uw hond komen.
 • Uw hond mag niet op begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente komen.
 • Binnen de bebouwde kom moet u de poep van uw hond altijd opruimen. Daar geldt dus een opruimplicht (APV Maastricht, 2006, Artikel 2.4.18).
 • Agressieve en gevaarlijke honden moeten verplicht en overal kort zijn aangelijnd. Het college van burgemeester en wethouders kan ook nog besluiten dat uw hond verplicht een muilkorf moet dragen (APV Maastricht 2006, Artikel 2.4.19).
 • Voor honden geboren na 1 april 2013 geldt een chip- en registratieplicht. Kijk voor meer informatie hierover op www.chipjedier.nl of op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Hondenbelasting

U moet bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) doorgeven hoeveel honden u bezit. Onderstaande wijzigingen geeft u ook door aan BsGW:

 • nieuwe hond
 • hond overleden of hond verkocht
 • verhuizing naar een andere gemeente

Kijk voor meer informatie op de productpagina hondenbelasting.

 • Binnen bebouwde kom

  Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom, moet uw hond altijd aan de lijn. Tenzij het een hulphond is. 

  Buiten bebouwde kom

  Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het om een verharde weg of een openbare plek gaat zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

  Aanlijnplicht

  Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht wel of niet geldt of een algeheel verbod van kracht is. Dit staat aangegeven met borden. In de hondenlosloopgebieden mag u uw hond wel loslaten.

  Uitlaatverbod op speelplekken

  U mag uw hond nooit uitlaten op kinderspeelplaatsen en speelweides of in zandbakken.

 • Hondenlosloopgebieden zijn door het college aangewezen gebieden waar honden mogen loslopen. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw hond. Andere bezoekers (met of zonder hond) mogen geen last hebben van uw hond. Zorg dat uw hond niet ontsnapt. En ook in het losloopgebied geldt dat u de poep van uw hond moet opruimen.

 • Als u uw hond uitlaat dan moet u de poep van uw hond onmiddellijk zelf opruimen. U kunt zelfs al een boete krijgen als u geen deugdelijk opruimmiddel bij u heeft. Voor het opruimen van de uitwerpselen kunt u een eigen zakje gebruiken, maar er zijn ook speciale hondenpoepzakjes verkrijgbaar. Gooi het zakje weg in een van de hondenpoepbakken. 

  Poepbak vol?

  Is een hondenpoepbak vol, dan kunt u dat melden via de MijnGemeente App of via onze website.

  Hulphond

  Heeft u vanwege een beperking een hulp- of geleidehond? Dan hoeft u de poep van uw hond niet op te ruimen. En u bent niet verplicht om een opruimmiddel bij u te hebben. 

 • Tarieven 2024

  Als u de regels voor het uitlaten van uw hond(en) overtreedt, kunt u een boete krijgen van:

  • € 9,00 administratiekosten +
  • € 100,00 als uw hond losloopt in de bebouwde kom
  • € 150,00 als uw hond losloopt op een speelterrein
  • € 150,00 als u de hondenpoep niet opruimt
  • € 100,00 als u geen hondenpoepzakjes of ander opruimmiddel bij u hebt

  De administratiekosten zijn door de overheid bepaald.

 • Neem voor agressieve en gevaarlijke honden contact op met de Dierenpolitie. Bel 144.

 • Ziet u dat een hond (of ander dier) wordt mishandeld of verwaarloosd? Neem dan contact op met de Dierenpolitie. Bel 144.