Ondergrondse restafvalcontainer

Sommige hoogbouwcomplexen hebben ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval. Als nieuwe bewoner ontvangt u automatisch een milieupas. 

Hoe werkt het?

Als u naar een flat / hoogbouwcomplex verhuist, ontvangt u automatisch de milieupas. Daarmee kunt u gebruikmaken van de ondergrondse restafvalcontainers in de directe omgeving van uw flat. U kunt hier gewone vuilniszakken ingooien, dus niet de rood-witte restzakken van de gemeente.

U betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Ook als u geen gebruik maakt van de container. In 2021 is dat  € 306,21. Daarnaast betaalt u € 1,00 per inworp in de container. U ontvangt hierover periodiek een rekening van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

Tip
Download de Milieu App. Onder het kopje Milieuperrons vindt u ook de locaties van alle ondergrondse containers. Kijk welke er bij u in de buurt zijn.

  • De milieupas is gratis.

    U betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Ook als u geen gebruik maakt van de container. In 2020 is dat  € 299,03. Daarnaast betaalt u € 0,98 per inworp in de container. U ontvangt hierover periodiek een rekening van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

  • Bent u uw milieupas kwijt of hebt u geen milieupas ontvangen? Dan kunt u een nieuwe milieupas bestellen. U ontvangt de nieuwe pas binnen 5 werkdagen.