Ondergrondse restafvalcontainer

Sommige hoogbouwcomplexen hebben ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval. Als nieuwe bewoner ontvangt u automatisch een milieupas. Voor het milieu is het goed om uw afval zoveel mogelijk te scheiden. Dit levert u ook voordeel op. Alleen het afval dat u niet kunt scheiden, hoort bij het restafval.

Toegang met uw milieupas

Als u naar een flat of hoogbouwcomplex verhuist, ontvangt u automatisch de milieupas. Daarmee kunt u gebruikmaken van de ondergrondse restafvalcontainer bij uw flat. U kunt hier gewone vuilniszakken in gooien. U hoeft dus niet de rood-witte restzakken van de gemeente te kopen.

Kosten

U betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Ook als u geen gebruik maakt van de container. In 2024 is dat € 328,56. Daarnaast betaalt u € 1,10 per inworp in de container. U ontvangt hierover periodiek een rekening van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

Klacht of melding

Heeft u een vraag of klacht over een ondergrondse milieucontainer? Geef dit door via de MijnGemeente app of neem contact met ons op via 14 043. 

  • Bent u uw milieupas kwijt of hebt u geen milieupas ontvangen? Dan kunt u een nieuwe milieupas bestellen. U ontvangt de nieuwe pas binnen 5 werkdagen.