Guido Mertens

Dhr. G.P.H. Mertens

Burgerlid D66

Guido Mertens

M: 06 25 02 57 78
E: guido.mertens [at] gemeenteraadmaastricht.nl

Functies als burgerlid

  • Eerste woordvoerder op thema’s Volksgezondheid en Milieu (inclusief GGD)
  • Tweede woordvoerder op thema’s Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen
  • Derde woordvoerder op thema Sociaal domein (exclusief GGD)

Nevenfuncties

  • Docent Wiskunde bij Stichting LVO (bezoldigd)
  • Voorzitter bestuur D66 Limburg (onbezoldigd)
  • Voorzitter Voetbalvereniging FC Bemelen (onbezoldigd)
  • Voorzitter Vereniging van eigenaren Adelbert van Scharnlaan G1 t/m G48 (onbezoldigd)