Siem Verkoijen

Dhr. S.W.M. Verkoijen

Raadslid VVD

Raadslid Siem Verkoijen

E: siem.verkoijen [at] gemeenteraadmaastricht.nl

Overige functies

  • Freelance boekhouder, marketing en sales manager (bezoldigd)
  • Politiek fractieondersteuner van de Limburgse VVD-fractie ( bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Awesome Day (onbezoldigd)