Nieuwjaarsboodschap 2021

Lieve mensen,

Op 1 januari stappen we 2021 in. De kalender bewijst dat. Maar ons gevoel zegt iets anders. Dat zegt: 2020 duurt anderhalf jaar. Pas als we het coronavirus bestreden hebben – hopelijk komende zomer – kunnen we de bladzijde definitief omslaan.

Elk nieuw jaar staat bol van hoop en verlangen. Maar nu meer dan ooit. We snakken naar het einde van de coronapandemie; we hunkeren naar het alledaagse normaal. Die tijd komt, daar heb ik alle vertrouwen in.
Ondanks de harde lockdown, waar we nu in zitten, rijzen de eerste zonnestralen aan de horizon.  Het vaccineren begint, maar het zal nog even duren voordat voldoende mensen aan de beurt zijn geweest. Neemt niet weg dat er reden voor optimisme is: 2021 zal het jaar van herstel zijn. Daarom zeg ik op z’n Maastrichts: haw pin!

Ik hoor vaak dat 2020 een jaar is om snel te vergeten. Daar ben ik het niet mee eens. We mogen 2020 niet vergeten vanwege het leed dat veel mensen heeft getroffen. De nabestaanden, de zieken, de mensen in de verzorgingshuizen, de ondernemers die zo zwaar geraakt zijn – met name de horeca - en zij die hun baan verloren; voor hun is de crisis nog lang niet voorbij. Ze hebben ons medeleven nodig; ook in het nieuwe jaar. Blijf hun steunen!

We mogen 2020 ook niet vergeten, omdat het afgelopen jaar ons heeft geleerd dat we in staat zijn een crisis als deze te overwinnen. Zolang we maar verbonden met elkaar blijven. En zolang we maar veerkracht en saamhorigheid tonen. Maastricht kan dat. Dat hebt u bewezen. Inwoners, ondernemers en organisaties sloegen de handen ineen. Zeker in de moeilijke maanden van de eerste golf. Daar mogen we met z’n allen buitengewoon trots op zijn. Oh ja, we verloren ook de echte Mestreechter Geis niet. Hou dat vast!

We mogen 2020 om nog een andere reden niet vergeten. De crisis heeft een zeurende pijnplek in onze samenleving blootgelegd. Namelijk dat niet iedereen in staat is het hoge tempo waarin we leven bij te benen. Terwijl sommige mensen achter raken, hollen anderen maar door. Zonder om te kijken, zonder zich te bekommeren. En de afstand wordt alsmaar groter. Hele groepen lukt het niet langer aan te haken; ze zijn hun houvast kwijt en keren zich af. Door corona is dat alleen maar erger geworden. Het uit zich in boosheid. We zien het vooral in de tweede golf, nu ons geduld extra op de proef wordt gesteld. De grote uitdaging voor 2021 is dan ook - naast het bestrijden van de coronacrisis – dat we veel beter omzien naar degenen die achterop raken. Dat we de helpende hand uitsteken en dat we naar elkaar luisteren. Laat de fantastische saamhorigheid van de eerste golf het Nieuwe Normaal zijn. Voor altijd.

We zijn allemaal anders, we hebben allemaal een andere horizon, maar we leven wel onder dezelfde hemel. En dat is onze Maastrichtse hemel. We moeten daarom altijd blijven zoeken naar gezamenlijke waarden, gezamenlijke vergezichten en gezamenlijke idealen. Zonder kunnen we niet. Ze geven houvast voor iedereen, ze geven richting aan onze stad. Een stad die niet ontworpen is op de tekentafels, maar in de harten van de mensen die er wonen. Hier vrij te leven, in gezondheid en gelijkheid, is ieders recht. Net zoals het ieders plicht is om dat te respecteren. Als we elkaar in 2021 weer mogen vasthouden, hou elkaar dan ook echt vast.
Dan zal Maastricht zeker de crisis overwinnen, zich omhoog richten en de toekomst grijpen.

Want wij zijn samen Maastricht. 

Ik wens u allen heel veel goeds en gezondheid in 2021. Gelukkig nieuwjaar!

Annemarie Penn-te Strake
Burgemeester van Maastricht