Nieuwjaarsboodschap 2023

Beste stadsgenoten,
dames en heren,

Namens het stadsbestuur: van harte welkom in het Stadhuis.
We zijn er weer. Twee jaar moesten we door corona thuisblijven met nieuwjaar; twee jaar konden we elkaar niet de hand schudden. En dat hebben we echt gemist. Daarom heel erg fijn dat u er weer bent.
Want de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente is meer dan zomaar een bijeenkomst om goede wensen uit te wisselen. Het is een teken van verbondenheid. En met uw aanwezigheid zegt u te geloven in uw stad Maastricht en de Maastrichtenaren. Hartelijk dank daarvoor.

Het nieuwe jaar brengt ongetwijfeld weer de nodige veranderingen. Een ervan weten we al. U krijgt een nieuwe burgemeester. Dat is toch altijd een bijzonder moment voor de stad.
Op 1 juli is het zover, als alles volgens planning verloopt. Mijn pensioen is per die datum een feit. Vandaar dat ik u vandaag voor de laatste maal bij deze gelegenheid toespreek.
Dus ik zou zeggen: geniet ervan…!
 
Wie hier de volgende keer staat, weten we nog niet. De sollicitatieperiode is in de beginfase. Maar wie het ook mag worden, ik feliciteer hem of haar al bij voorbaat.
Want Maastricht is het beste wat je kan overkomen. Maastricht is een cadeau; een stad om van te houden.

Niet voor niets zei koning Willem-Alexander op 27 april ten overstaan van heel Nederland: ‘Maastricht leeft’. Die dag heeft onze stad dan ook de harten in het hele land gestolen. Wat was het een geweldig feest; een feest van verbroedering. Of moeten we zeggen verzustering of vermensing misschien? Je moet zo oppassen met je woorden tegenwoordig. Het was in elk geval een feest van optimisme.
Nogmaals mijn dank aan iedereen die van Koningsdag 2022 een dag heeft gemaakt om nooit meer te vergeten. Die dag staat in het gouden boek van onze stad.
 

Dames en heren,

We hebben de coronacrisis achter ons gelaten. Wat was de opluchting groot begin afgelopen jaar. Temeer omdat Maastricht er redelijk goed is uitgekomen. Natuurlijk, er zijn nog steeds mensen die het zwaar te verduren hebben. We voelen met hen mee. Maar al met al heeft Maastricht zich kranig geweerd.

Dat is in belangrijke mate te danken aan de saamhorigheid die je zag in de stad. We waren er voor elkaar. Woorden als verbondenheid en solidariteit kregen een bijzondere betekenis. We deden boodschappen voor de bejaarde buren, kochten steunpakketten bij de lokale ondernemers en stonden te klappen voor de helden in de zorg.

Maar nu de coronacrisis driekwart jaar voorbij is, lijkt het of we alles weer vergeten zijn. Wat is er over van die inspiratie van toen? Soms bekruipt mij het nare gevoel dat we inmiddels verdeelder zijn dan ooit. Waar is de saamhorigheid gebleven? Wat is over van het onderlinge begrip, van de steun aan elkaar? Weet u het nog? Twee Maastrichtse woorden die ons wisten te verbinden, twee magische woorden: haw pin!
we horen ze jammer genoeg niet meer.

Wat we helaas wel veel vaker horen dan ons lief is, zijn beledigingen en bedreigingen. Mensen schelden op elkaar, op de overheid, op politici, op de media, op de politie, op de gemeente, op de wetenschap, op de democratie, op wie niet eigenlijk.

We moeten er mee ophouden. Hiermee lossen we geen problemen op, we verergeren ze alleen maar.
We moeten onze energie gebruiken om de dingen beter te doen. Weerbaarheid begint bij eensgezindheid; veiligheid begint bij begrip voor elkaar. 
Laten we daarom bijvoorbeeld stoppen met al die kritiek, al dat gedreig en die beledigingen via Facebook en Twitter. Social media zijn vooral a-sociaal.
Dus weg van social, terug naar sociaal, wat mij betreft.

Ik hoop dan ook dat we in 2023 de spirit van begin 2020, toen de pandemie uitbrak, weer terugvinden. Terug naar samen en de menselijke warmte. Het is gewoon nodig. Zeker nu het nieuwe jaar helaas weer begonnen is in crisissfeer. Ditmaal is het de oorlog in Oekraïne die voor een bedreiging van onze veiligheid zorgt en voor een tekort aan energie.

De vragen die ik me nu stel: hoe vinden we in 2023 opnieuw die inspiratie om er weer samen door te komen? Zijn we in staat om nog een keer de armen om elkaar heen te slaan?
Want opnieuw dreigen de meest kwetsbare mensen de zwaarste klappen te krijgen. Opnieuw raken de ondernemers – die net weer een beetje opgekrabbeld zijn – in de problemen. Opnieuw doemen donkere wolken op voor de cultuur en de sport, de verenigingen en voorzieningen die inhoud aan ons bestaan geven.

En natuurlijk mogen we de mensen in de Oekraïne niet vergeten. Ze zijn de eerste slachtoffers van de vreselijke oorlog.

De saamhorigheid en de menselijke warmte van drie jaar geleden werkten echt. Het was veel meer dan alleen symboliek. Er kwam een beweging op gang, er ontstond hoop, de medemenselijkheid voelde als een warme deken.
Laten we dat in dit nieuwe jaar samen gewoon weer samen voor elkaar zien te krijgen.

Kom op Maastricht, we doen het in 2023 weer. Onze stad als toonbeeld van medemenselijkheid. We kunnen het.

Dames en heren,

Over eensgezindheid gesproken. U mag dat ook verwachten van de overheden. Bijvoorbeeld van de gezamenlijke Zuid-Limburgse gemeenten. We zijn niet langer elkaars concurrenten, maar compagnons binnen een regio met een buitengewoon kansrijke ligging. Zuid-Limburg ligt in het hart van de zogenoemde gouden driehoek Amsterdam, Brussel, Keulen. Het is de sterkste economische zone van Europa en een wereldspeler van formaat.

Behalve die strategische ligging heeft Zuid-Limburg zelf ook veel te bieden aan inwoners en investeerders. Ik som op: een stevige economie, een schitterend landschap, een ruim en divers cultureel aanbod, een topuniversiteit, drie topcampussen van Brightlands, toeristische attracties, wellness, gastronomie, congrescentra, een grootstedelijk winkelaanbod, infrastructuur, onderwijs, historische dorpen en aantrekkelijke steden.
Dat alles is Zuid-Limburg en dat is heel erg veel. Ontzettend veel. Er zijn maar weinig regio’s die zoveel levendigheid en leefbaarheid met elkaar combineren. Laten we beseffen hoeveel kansen dat biedt. Voor alle 600.000 Zuid-Limburgers, niemand uitgezonderd, zit dan ook nog meer in het vat dan nu het geval is.

Gelukkig hebben we als regio eind 2022 een forse stap gezet op het gebied van de samenwerking. We hebben een gezamenlijke regiodeal neergelegd bij het kabinet. Dat is een soort toekomstplan hoe we de kansen in de regio kunnen verzilveren. Het betekent echter niet dat de zestien Zuid-Limburgse gemeenten autonomie inleveren; het betekent dat ze hun sterktes bundelen.
Want de Zuid-Limburgse kracht is meer dan de som der delen.

De regiodeal Zuid-Limburg mag een doorbraak genoemd worden. Maar hiermee zijn we er nog niet. Het is slechts een begin. Laten we in 2023 op de ingeslagen weg voortgaan en onze samenwerking intensiveren.

Dames en heren,
Ik sluit af.

Het is een moeilijke tijden daarom moeten we omzien naar onze kwetsbare medemensen. Of ze nou in uw buurt, in Zuid-Limburg, in Oekraïne of waar ook wonen; het gaat om het oog voor de ander, een oprecht gevoel van medeleven.

Maar het is niet alleen ellende. Het leven kent voor ons altijd een lach en een traan. We moeten daarom onze tijd niet verspillen aan pessimisme. We moeten optimistisch durven zijn.

Laat de echte Mestreechter Geis spreken.

Namens het stadsbestuur:

Gelukkig nieuwjaar!

Annemarie Penn-te Strake
Burgemeester van Maastricht