Bezwaarschrift indienen

Wij kunnen een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een ontheffing die uw buurman heeft gekregen. Of omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. In dat geval kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar maken

Als wij een besluit bekendmaken heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift bij ons in te dienen. U krijgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak wordt u ook uitgenodigd voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift mondeling te komen toelichten. Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing geldig. Wilt u deze opschorten, dan moet u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Roermond. 

Vertalen

Uw bezwaarschrift moet u indienen in het Nederlands. U bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele vertaling.

 • Bezwaar schriftelijk indienen

  Hebt u geen DigiD? Dan kunt u uw bezwaarschrift per post indienen. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • uw e-mail adres en/of telefoonnummer
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt of een kopie van de beslissing of publicatie
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • een schriftelijke machtiging indien van toepassing

   

 • Iemand machtigen

  U kunt iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

 • Hoeveel tijd heb ik om in te dienen?

  Na bekendmaking heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Wij behandelen uw bezwaar nadat de 6 weken zijn verstreken. Dan hebben wij vervolgens 6 weken tijd om een beslissing te nemen. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen, bijvoorbeeld als er een commissie naar moet kijken.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.