Bomen

In Maastricht staan ruim 33.000 (stads)bomen. Deze bomen worden jaarlijks gecontroleerd op ziektes of verminderde vitaliteit. Waar nodig vindt onderhoud plaats in de vorm van het (biologisch) bestrijden van ziekten, bemesting, (fysieke) groeiplaats verbetering of snoeien. In het ergste geval wordt een boom gerooid. 

Bomenbestand

Maastricht heeft maar weinig bomen ten opzichte van andere gemeenten; 29 bomen per 100 inwoners in openbaar gebied ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 52 per 100 inwoners. Zie het overzicht aantal bomen per 100 inwoners per gemeente. Bovendien is ons bomenbestand relatief oud. In totaal hebben wij 33.576 bomen in ons beheer. Bijzonder is dat 1 op de 3 bomen in Maastricht een volwassen stadium heeft bereikt. Dit vraagt om een relatief intensief snoeiprogramma. 4000 van onze bomen hebben een verhoogde zorgplicht omdat ze staan in de drukst bezochte stadsdelen.

Ziekte of aantasting

In 2017 zijn 400 bomen gerooid en vervangen door nieuwe aanplant. Deze bomen waren aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De meeste ziektes zijn niet gevaarlijk, bijvoorbeeld de massariaziekte in platanen. Maar de essentaksterfte levert bijvoorbeeld een verhoogd risico op takkenbreuk. Dan zijn er nog situaties die voor de boom niet schadelijk zijn, maar wel een probleem kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Bijvoorbeeld de eikenprocessierups of teken die leven in bomen. De gemeente onderneemt hierop actie zoals het (biologisch) bestrijden van de eikenprocessierups

 

  • Een boom op uw terrein kappen

    Wilt u op uw eigen terrein een boom kappen die op borsthoogte een stamdiameter van 15 cm heeft? Dan hebt u een kapvergunning nodig. Lees meer op de productpagina kapvergunning voor bomen over wanneer en hoe u een vergunning kunt aanvragen.

  • Bladeren en bladkorven

    Meer informatie over bladeren vindt u op bij het product bladeren en informatie over bladkorven en waar ze worden geplaatst vindt u bij het op de pagina bladkorven.