Bouw en verbouw, welstands- en monumentenadvies

Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstands- en monumenteneisen. Deze eisen staat in de welstandsnota beschreven. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt deze ook getoetst door de welstands- en monumentencommissie. U kunt vooraf een advies van de commissie aanvragen.  

Advies en vooroverleg

U kunt een welstands- en monumentenadvies aanvragen. Vraag vooraf een vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan. Het gesprek is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken bijvoorbeeld ook met u naar de technische uitgangspunten van uw plan. Tijdens het gesprek verneemt u of uw plan kans maakt op een vergunning.

Via het Omgevingsloket kunt u checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Kosten

De kosten van het advies van de welstands- en monumentencommissie zijn afhankelijk van uw totale bouwkosten.

 • Voorwaarden

  Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • U heeft geen aanvraag nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt wel voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken.
  • Het bouwplan tast de monumentale waarden niet aan.
 • Welstand - reclame voorbeeldenboek

  Voor het aanbrengen van reclame is een omgevingsvergunning noodzakelijk.  Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden.

  Er is geen nationale regelgeving die het gebruik van reclame regelt. Iedere gemeente stelt voor het voeren van reclame zijn eigen beleid. In Maastricht staan de regels voor het voeren van reclame in de Welstandsnota “maatwerk in kwaliteit”. Het voorbeeldenboek is een aanvulling op deze welstandsnota. Het neemt de Welstands-/Monumentencommissie, ontwerpers en gebruikers van reclame mee op een visuele tocht met tekeningen en foto’s langs de mogelijkheden.

  In het  voorbeeldenboek staan genoeg reclames die als goed voorbeeld kunnen dienen. Reclames die zijn afgestemd op de panden en de architectuur respecteren. Ze laten zien hoe met aandacht voor aantallen, afmetingen, uitvoering en de plaats van de reclame een zorgvuldig stadsbeeld kan ontstaan.

   

   

 • Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar maken tegen een advies van de welstands- en monumentencommissie.