Bouw en verbouw, welstands- en monumentenadvies

Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstands- en monumenteneisen. Deze eisen staat in de welstandsnota beschreven. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt deze ook getoetst door de welstands- en monumentencommissie. U kunt vooraf een advies van de commissie aanvragen.  

Advies en vooroverleg

U kunt een welstands- en monumentenadvies aanvragen. Vraag vooraf een vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan. Het gesprek is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken bijvoorbeeld ook met u naar de technische uitgangspunten van uw plan. Tijdens het gesprek verneemt u of uw plan kans maakt op een vergunning.

Via het Omgevingsloket kunt u checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Kosten

De kosten van het advies van de welstands- en monumentencommissie zijn afhankelijk van uw totale bouwkosten.

 • Voorwaarden

  Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • U heeft geen aanvraag nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt wel voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken.
  • Het bouwplan tast de monumentale waarden niet aan.
 • Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar maken tegen een advies van de welstands- en monumentencommissie.