Bouw en verbouw, welstands- en monumentenadvies

Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstands- en monumenteneisen. Deze eisen staat in de welstandsnota beschreven. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt deze ook getoetst door de welstands- en monumentencommissie. U kunt vooraf een advies van de commissie aanvragen.  

Advies en vooroverleg

U kunt een welstands- en monumentenadvies aanvragen. Vraag vooraf een vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan. Het gesprek is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken bijvoorbeeld ook met u naar de technische uitgangspunten van uw plan. Tijdens het gesprek verneemt u of uw plan kans maakt op een vergunning.

Via het Omgevingsloket kunt u checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Kosten

De kosten van het advies van de welstands- en monumentencommissie zijn afhankelijk van uw totale bouwkosten.

 • Voorwaarden

  Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • U heeft geen aanvraag nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt wel voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken.
  • Het bouwplan tast de monumentale waarden niet aan.
 • Welstand - reclame voorbeeldenboek

  Voor het aanbrengen van reclame is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

  Er is geen nationale regelgeving die het gebruik van reclame regelt. Er bestaan geen uniforme regels voor het gebruik van reclames in een gebouwde omgeving. Maar er zijn genoeg reclames die als goed voorbeeld kunnen dienen. Reclames die zijn afgestemd op de panden en de architectuur respecteren. Deze goede voorbeelden staan in het voorbeeldenboek. Ze laten zien hoe met aandacht voor aantallen, afmetingen, uitvoering
  en de plaats van de reclame een zorgvuldig stadsbeeld kan ontstaan.

  De plaats van reclames is een bepalende factor en vormt de kapstok van het beleid. Vooral in de binnenstad,
  met haar historische gebouwen, speelt de plaats een belangrijke rol. Reclame mag niet hoger worden geplaatst dan de overgang van de begane grond naar de verdieping. We noemen dit de zoneringsgrens.

  De Welstands-/Monumentencommissie toetst reclamevoorstellen op grond van de ‘geschreven’ regels. Het voorbeeldenboek is een aanvulling op die regels. Het neemt de Welstands-/Monumentencommissie, ontwerpers en gebruikers van reclame mee op een visuele tocht met tekeningen en foto’s langs de diverse mogelijkheden.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar maken tegen een advies van de welstands- en monumentencommissie.