Inzage bouwdossier

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen van woningen en bedrijfspanden. U kunt zo’n bouwdossier opvragen bij het GemeenteLoket als het een bouwplan van 1996 of later betreft. Bijvoorbeeld als u bezwaar wil maken tegen een bouwplan bij u in de buurt.

Inzage bouwdossier van 1996 of later

Wie een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvraagt, moet een bouwplan en bouwtekeningen indienen. Die vormen samen met de verleende vergunning en eventuele bijlagen een bouwdossier.

Wilt u een bouwdossier van 1996 of later digitaal (per e-mail) ontvangen? Dan kunt u dat online aanvragen. 

 • Dossiers tussen 1996 en 2015 sturen wij binnen 4 weken naar u toe. 
 • Dossiers van na 2015 worden binnen 2 weken verstuurd. 

Inzage bouwplan van vóór 1996

Voor bouwdossiers van vóór 1996 kunt u terecht bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Daar is het archief van de gemeente gehuisvest en kunt u diverse stukken en bouwtekeningen inzien. Lees voor meer informatie het uitklapmenu Bouwtekeningen op de pagina Archief van de gemeente.

 

 • Niet meer op de website

  Het weekblad VIA Limburg was tot 1 januari 2020 het officiële kanaal voor het publiceren van de wettelijke bekendmakingen van de gemeente. Omdat de VIA Limburg niet meer huis-aan-huis wordt bezorgd, heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente vanaf 1 januari 2020 die bekendmakingen officieel publiceert via overheid.nl. Wel blijft de VIA beschikbaar bij 60 uitgiftepunten. De gemeente publiceerde als extra service de bekendmakingen tot en met maart 2020 nog in de VIA Limburg en op gemeentelijke website.

  Nieuwsbrief voor inwoners

  Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief voor inwoners blijft u op de hoogte van belangrijke informatie voor inwoners. Bijvoorbeeld gewijzigde ophaaldagen van afval, wegafsluitingen, nieuwe subsidies, vergunningsaanvragen, bekendmakingen en meer.

  U kunt zich online aanmelden op de nieuwsbrief. U vindt hier ook eerdere publicaties van de nieuwsbrief.

 • Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving. Gemeenten en andere overheidsorganisaties publiceren deze besluiten op 'Berichten over uw buurt'. 

  Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten zoals bijvoorbeeld vergunningaanvragen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van 'Berichten over uw buurt'. 

 • Tarieven 2024

  De legeskosten voor het opvragen van bouwdossiers bedragen minimaal € 25,45. Voor dat bedrag zoeken we uit of er bouwdossiers zijn en ontvangt u 1 tot 3 bouwdossiers.

  U betaalt dus ook € 25,45 als wij geen bouwdossiers blijken te hebben. 

  Bij meer dan 3 bouwdossiers informeren wij u vooraf over de meerkosten.