Participatieverslag

Het participatieverslag kunt u gebruiken als leidraad voor uw eigen verslag, dat u indient bij de Omgevingstafel (fase 2) en daar bespreekt. U kunt per paragraaf en punt invullen wat u aan informatie over uw plan heeft en welke belangen u heeft opgehaald bij betrokkenen. Afhankelijk van hoe complex uw initiatief is, bepaalt u zelf welke punten van het verslag u invult en hoe uitgebreid. 

Verwachting

Wat we aan participatie verwachten, kunt u lezen in onze handreiking. 

Mijn initiatief

 • Omschrijving initiatief en doelstelling (wat wilt u bereiken)
 • Aan welke doelen draagt uw plan bij
 • Wanneer is het een succes
 • Vergelijkbare initiatieven
 • Organisatie na realisatie
 • Financiën
 • Duur en fasering van project
 • Open eindjes
 • Besluitvorming over project

Direct betrokkenen

 • Omschrijving doelgroep
 • Deelgenomen betrokkenen met naam, adres en e-mail
 • Consequenties en voordelen van plan voor betrokkenen
 • Gemeenschappelijke doelen in plan
 • Gekozen methode van participatie (online en/of offline, hoeveel bijeenkomsten)

Toetsen initiatief

 • Benoem belangen, overeenkomsten en knelpunten; wat vinden direct betrokkenen van uw initiatief, welke belangen, argumenten en bezwaren hebben zij?
 • Benoem ingebrachte ideeën en kennis van betrokkenen
 • Beschrijf gemaakte afspraken

Wegen inbreng

 • Geef een inschatting van het draagvlak (groot, beperkt of geen) voor uw initiatief
 • Op welke belangen/bezwaren/ideeën komt u de omgeving tegemoet, waarom en hoe (aanpassing plan)
 • Welke argumenten neemt u niet over en waarom niet
 • Welke overige afspraken heeft u met betrokkenen gemaakt
 • Eventueel waarderingscijfer voor participatie door betrokkenen
 • Eventuele schriftelijke reactie(s) van betrokkenen op uw verslag