Slopen van pand of woning, melding

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor verplicht een melding doen via het Omgevingsloket. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig bijvoorbeeld bij de sloop van een monument. 

Tijdig melden

U moet minimaal 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden de melding maken. Uw melding wordt pas in behandeling genomen als u alles juist heeft aangeleverd. U kunt uw sloopmelding doen via het Omgevingsloket. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u deze samen met de melding aanvragen.

 • U bent verplicht een vergunning aan te vragen als:

  • u een pand binnen een beschermd stadsgezicht wilt slopen
  • u een monument wilt slopen
  • u meer dan 10 m³ sloopafval heeft
  • het omgevingsplan aangeeft dat een vergunning nodig is

  In sommige situaties is een vergunning nodig, bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. 

 • Voor een sloopmelding betaalt u geen kosten. Houd wel rekening met bijkomende kosten als u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Meer informatie over tarieven vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2024.