Slopen van pand of woning, melding

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor verplicht een melding doen via het Omgevingsloket online. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig bijvoorbeeld bij de sloop van een monument. 

Tijdig melden

U moet minimaal 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden de melding maken. Uw melding wordt pas in behandeling genomen als u alles juist heeft aangeleverd. U kunt uw sloopmelding doen via het Omgevingsloket online. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u deze samen met de melding aanvragen.

 • U bent verplicht een vergunning aan te vragen als:

  • u een pand binnen een beschermd stadsgezicht wilt slopen
  • u een monument wilt slopen
  • u meer dan 10 m³ sloopafval heeft
  • het bestemmingsplan aangeeft dat een vergunning nodig is

  In sommige situaties is een vergunning nodig, bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. 

 • Voor een sloopmelding betaalt u geen kosten. Houd wel rekening met bijkomende kosten als u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Meer informatie over tarieven vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2023.

 • Wij verwerken uw  vergunningaanvraag via de portal jeleefomgeving.nl op een manier die al is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

  Handig – op elk moment alles bij de hand in jeleefomgeving.nl

  In jeleefomgeving.nl heeft u straks alles rond uw vergunningaanvraag overzichtelijk bij elkaar in een berichtenbox. Berichten van de gemeente en berichten en documenten die u zelf aan de gemeente heeft gestuurd. Zo ontstaat er een overzichtelijk digitaal dossier van uw aanvraag.

  Hoe werkt het?

  • Wanneer u een vergunningaanvraag doet, krijgt u een bericht van het e-mailadres .
  • Die e-mail is de mededeling dat er een bericht van de gemeente Maastricht voor u klaar staat in uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl.
  • In die mail zit een knop ‘Bekijk uw bericht’. Als u daarop klikt, ziet u uw e-mailadres dat al bij de gemeente bekend is.
  • Klik dan op inloggen.
  • Daarna wordt er een inlogcode naar uw e-mailadres gestuurd. Die code moet u invullen. Klik daarna weer op ‘inloggen’.
  • Dan heeft u toegang tot uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl